Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Kesklinna Valitsuse koosseisunimestik koos ametikohtade palgaastmetega
Tallinna Linnavalitsus 23.12.2009 korraldus number 2121
Redaktsiooni kehtivus:01.04.2010 - ...

 Redaktsioonid

REDAKTSIOON:
Tlv k 30.03.2010 nr 449, jõustumine 01.04.2010
Tlv k 22.02.2010 nr 270

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

23. detsember 2009 nr 2121-k

 

 

Tallinna Kesklinna Valitsuse koosseisunimestik koos ametikohtade palgaastmetega

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 36 ja Tallinna Linnavolikogu 17. detsembri 2009 määruse nr 41 “Tallinna linna ametiasutuste struktuur, teenistujate koosseis ja töö tasustamise kord“ § 4 lõike 6, lisade 1-3 alusel

 

 

     

1. Kinnitada Tallinna Kesklinna Valitsuse koosseisunimestik koos ametikohtade palgaastmetega alates 1. jaanuarist 2010 vastavalt lisale.

2. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Tallinna Kesklinna Valitsusele.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 23. detsembri 2009

korralduse nr 2121-k               

 LISA

(Tlv k 22.02.2010 nr 270;
Tlv k 30.03.2010 nr 449, jõustumine 01.04.2010)

 

Tallinna Kesklinna Valitsuse koosseisunimestik koos ametikohtade palgaastmetega

 

 

 

Ametikoha nimetus

Ametikohtade arv

Palgaaste

Teenistuja põhigrupp

Linnaosa vanem

1

C9

JA

Linnaosa vanema asetäitja

1

B12

JA

Linnaosa vanema asetäitja

2

B11

JA

Haldussekretär

1

B11

JA

Arendusnõunik

1

A13

NõA

Avalike suhete nõunik

1

A13

NõA

Peaökonomist

1

A14

VA

Kokku

8

 

 

Juriidiline osakond

 

 

 

Osakonna juhataja

1

B8

JA

Jurist

1

A13

VA

Jurist

1

A12

VA

Kokku

3

 

 

Kantselei

 

 

 

Kantselei juhataja

1

B7

JA

Linnaosa vanema abi

1

A10

VA

Haldusspetsialist

1

A10

VA

Personali vanemspetsialist

1

A11

VA

Spetsialist

2

A10

VA

Kokku

6

 

 

Raamatupidamise osakond

 

 

 

Pearaamatupidaja

1

B8

JA

Pearaamatupidaja asetäitja

1

B6

JA

Vanemraamatupidaja

1

A11

VA

Vanemraamatupidaja

1

A10

VA

Kokku

4

 

 

Elamumajanduse osakond

 

 

 

Osakonna juhataja

1

B7

JA

Peaspetsialist

2

A11

VA

Peaspetsialist

1

A10

VA

Vanemspetsialist

1

A10

VA

Kokku

5

 

 

Ettevõtluse osakond

 

 

 

Osakonna juhataja

1

B7

JA

Vanemspetsialist

1

A11

VA

Peaspetsialist

1

A11

VA

Spetsialist

1

A10

VA

Kokku

4

 

 

Kultuuri- ja noorsootöö osakond

 

 

 

Osakonna juhataja

1

B7

JA

Projektijuht

1

A13

VA

Alaealiste komisjoni sekretär

1

A10

VA

Erinoorsootöö spetsialist

1

A10

VA

Tervisedenduse peaspetsialist

1

A10

VA

Peaspetsialist

1

A11

VA

Kokku

6

 

 

Linnakeskkonna osakond

 

 

 

Osakonna juhataja

1

B7

JA

Osakonna juhativspetsialist

1

A12

VA

Peaspetsialist

1

A11

VA

Peaspetsialist

1

A11

VA

Peaspetsialist

2

A11

VA

Spetsialist

1

A10

VA

Kokku

7

 

 

Rahvastikuregistri osakond

 

 

 

Pearegistripidaja

1

B6

JA

Vanemregistripidaja

1

A10

VA

Registripidaja

2

A10

VA

Kokku

4

 

 

Rendipindade osakond

 

 

 

Osakonna juhataja

1

B7

JA

Peaspetsialist

1

A12

VA

Peaspetsialist

1

A11

VA

Peaspetsialist

2

A10

VA

Kokku

5

 

 

Sotsiaalhoolekande osakond

 

 

 

Osakonna juhataja

1

B8

JA

Osakonna juhataja asetäitja

1

B6

JA

Spetsialist

1

A9

VA

Jurist

1

A12

VA

Vanemspetsialist

1

A10

VA

Lastekaitse talitus

 

 

 

Lastekaitse peaspetsialist

1

A12

VA

Lastekaitse vanemspetsialist

3

A11

VA

Vanemspetsialist

3

A10

VA

Sotsiaaltoetuste talitus

 

 

 

Peaspetsialist

1

A10

VA

Vanemspetsialist

2

A9

VA

Andmetöötluse vanemspetsialist

1

A9

VA

Sotsiaalteenuste talitus

 

 

 

Peaspetsialist

1

A12

VA

Peaspetsialist

2

A11

VA

Vanemspetsialist

4

A10

VA

Kokku

23

 

 

Tallinna Kesklinna Valitsus kokku

75

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär