Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Spordi- ja Noorsooameti koosseisunimestik koos ametikohtade palgaastmetega
Tallinna Linnavalitsus 23.12.2009 korraldus number 2118
Redaktsiooni kehtivus:01.10.2010 - ...

 Redaktsioonid

REDAKTSIOON:

Tlv k 08.09.2010 nr 1304, jõustumine 01.10.2010

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

23. detsember 2009 nr 2118-k

 

 

Tallinna Spordi- ja Noorsooameti koosseisunimestik koos ametikohtade palgaastmetega

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 36 ja Tallinna Linnavolikogu 17. detsembri 2009 määruse nr 41 “Tallinna linna ametiasutuste struktuur, teenistujate koosseis ja töö tasustamise kord“ § 4 lõike 6, lisade 1-3 alusel:

 

 

     

1. Kinnitada Tallinna Spordi- ja Noorsooameti koosseisunimestik koos ametikohtade palgaastmetega alates 1. jaanuarist 2010 vastavalt lisale.

2. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Tallinna Spordi- ja Noorsooametile.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 23. detsembri 2009

korralduse nr 2118-k               

 LISA

(Tlv k 08.09.2010 nr 1304, jõustumine 01.10.2010)

 

Tallinna Spordi- ja Noorsooameti koosseisunimestik koos ametikohtade palgaastmetega

 

 

 

 

Ametikoha nimetus

Ametikohtade arv

Palgaaste

Teenistuja põhigrupp

Ameti juhataja

1

C9

JA

Juhi abi

1

A10

VA

Jurist

1

A13

VA

Juhtivspetsialist

1

A14

VA

Vanemspetsialist

1

A11

VA

Ressursijuht

1

A11

VA

Kokku

5

 

 

Raamatupidamise osakond

 

 

 

Pearaamatupidaja

1

B9

JA

Pearaamatupidaja asetäitja

1

B7

JA

Kokku

5

 

 

Spordiosakond

 

 

 

Ameti juhataja asetäitja-osakonna juhataja

1

B11

JA

Juhtivspetsialist

1

A13

VA

Peaspetsialist

1

A12

VA

Vanemspetsialist

2

A11

VA

Spetsialist

1

A10

VA

Kokku

6

 

 

Noorsootöö osakond

 

 

 

Osakonna juhataja

1

B9

JA

Peaspetsialist

1

A12

VA

Vanemspetsialist

1

A11

VA

Spetsialist

1

A10

VA

Kokku

4

 

 

Tallinna Spordi- ja Noorsooamet kokku

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär