Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti koosseisunimestik koos ametikohtade palgaastmetega
Tallinna Linnavalitsus 23.12.2009 korraldus number 2117
Redaktsiooni kehtivus:23.12.2009 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

23. detsember 2009 nr 2117-k

 

 

Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti koosseisunimestik koos ametikohtade palgaastmetega

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 36 ja Tallinna Linnavolikogu 17. detsembri 2009 määruse nr 41 “Tallinna linna ametiasutuste struktuur, teenistujate koosseis ja töö tasustamise kord” § 4 lõike 6, lisade 1-3 alusel:

 

 

     

1. Kinnitada Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti koosseisunimestik koos ametikohtade palgaastmetega alates 1. jaanuarist 2010 vastavalt lisale.

2. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametile.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 23. detsembri 2009

korralduse nr 2117-k               

 LISA

Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti koosseisunimestik koos ametikohtade palgaastmetega

 

 

 

Ametikoha nimetus

Ametikohtade arv

Palgaaste

Teenistuja põhigrupp

 

 

 

 

Ameti juhataja

1

C10

JA

Arendus- ja haldusosakond

 

 

 

Osakonna juhataja

1

B10

JA

Jurist

1

A13

VA

Personali peaspetsialist

1

A13

VA

Peaspetsialist

2

A12

VA

Peaspetsialist

1

A11

VA

Vanemspetsialist

1

A11

VA

Juhi abi

1

A10

VA

Koristaja

1

T5

AT

Kokku

9

 

 

Ökonoomikaosakond

 

 

 

Osakonna juhataja

1

B10

JA

Pearaamatupidaja

1

A14

VA

Pearaamatupidaja asetäitja

1

A13

VA

Vanemraamatupidaja

2

A12

VA

Vanemraamatupidaja

5

A11

VA

Peaspetsialist

1

A14

VA

Peaspetsialist

1

A12

VA

Kokku

12

 

 

Tervishoiuosakond

 

 

 

Ameti juhataja asetäitja - osakonna juhataja

1

B11

JA

Peaspetsialist

1

A13

VA

Peaspetsialist

1

A12

VA

Peaspetsialist

1

A11

VA

Vanemspetsialist

3

A11

VA

Kokku

7

 

 

Hoolekandeosakond

 

 

 

Osakonna juhataja

1

B10

JA

Peaspetsialist

1

A14

VA

Peaspetsialist

4

A12

VA

Peaspetsialist

2,5

A11

VA

Vanemspetsialist

2

A10

VA

Kokku

10,5

 

 

Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet kokku

39,5

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär