Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti koosseisunimestik koos ametikohtade palgaastmetega
Tallinna Linnavalitsus 23.12.2009 korraldus number 2115
Redaktsiooni kehtivus:25.06.2010 - ...

 Redaktsioonid

REDAKTSIOON:
Tlv k 22.06.2010 nr 1049, jõustumine 25.06.2010
Tlv k 05.05.2010 nr 674, jõustumine 02.08.2010
Tlv k 14.04.2010 nr 532, jõustumine 01.05.2010

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

23. detsember 2009 nr 2115-k

 

 

Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti koosseisunimestik koos ametikohtade palgaastmetega

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 36 ja Tallinna Linnavolikogu 17. detsembri 2009 määruse nr 41 “Tallinna linna ametiasutuste struktuur, teenistujate koosseis ja töö tasustamise kord“ § 4 lõike 6, lisade 1-3 alusel

 

 

     

1. Kinnitada Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti koosseisunimestik koos ametikohtade palgaastmetega alates 1. jaanuarist 2010 vastavalt lisale.

2. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Tallinna Munitsipaalpolitsei Ametile.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 23. detsembri 2009

korralduse nr 2115-k               

 LISA

(Tlv k 14.04.2010 nr 532, jõustumine 01.05.2010;
Tlv k 05.05.2010 nr 674, jõustumine 02.08.2010)

Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti koosseisunimestik koos ametikohtade palgaastmetega

 

 

 

 

Ametikoha nimetus

Ametikohtade arv

Palgaaste

Teenistuja põhigrupp

Ameti juhataja

1

C10

JA

Ameti juhataja asetäitja

2

B11

JA

Juhi abi

1

A10

VA

Sisekontrolör

1

A14

VA

Peaökonomist

1

A14

VA

Vanemspetsialist

1

A11

VA

Personali peaspetsialist

1

A13

VA

Personali vanemspetsialist

1

A12

VA

Jurist

2

A12

VA

Peaspetsialist

1

A12

VA

Haldusspetsialist

2

A10

VA

Korrapidamise sektor

 

 

 

Vaneminspektor

5

A9

VA

Kokku

19

 

 

Registriosakond

 

 

 

Osakonna juhataja

1

B8

JA

Vanemspetsialist

4

A10

VA

Vanemspetsialist

1

A8

VA

IT vanemspetsialist

1

A11

VA

Spetsialist

2

A9

VA

Arhivaar

1

A9

VA

Kokku

10

 

 

Kontrolliosakond

 

 

 

Osakonna juhataja

1

B7

JA

Vaneminspektor

5

A9

VA

Inspektor

35
(Tlv k 22.06.2010 nr 1049, jõustumine 25.06.2010)

A8

VA

Kokku

42

 

 

Parkimiskontrolli osakond

 

 

 

Osakonna juhataja

1

B7

JA

Inspektor

15

A8

VA

Kokku

16

 

 

Menetlusosakond

 

 

 

Osakonna juhataja

1

B8

JA

Peaspetsialist

1

A11

VA

Peainspektor

3

A12

VA

Peainspektor

1

A13

VA

Piirkondlikud tugipunktid

 

 

 

Peainspektor

8

A11

VA

Vaneminspektor

11

A10

VA

Inspektor

8

A9

VA

Kokku

31

 

 

Patrulliosakond

 

 

 

Osakonna juhataja

1

B8

JA

Peainspektor

1

A11

VA

Vaneminspektor

10

A9

VA

Inspektor

14

A8

VA

Kokku

26

 

 

Kooli- ja sisevalve osakond

 

 

 

Peainspektor

1

A11

VA

Vaneminspektor

2

A9

VA

Inspektor

4

A8

VA

Inspektor

11

A7

VA

Kokku

18

 

 

Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet

160

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär