Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavaraameti koosseisunimestik koos ametikohtade palgaastmetega
Tallinna Linnavalitsus 23.12.2009 korraldus number 2114
Redaktsiooni kehtivus:01.09.2010 - ...

 Redaktsioonid

REDAKTSIOON:

Tlv k 02.06.2010 nr 867, jõustumine 01.09.2010
Tlv k 10.03.2010 nr 326, jõustumine 01.05.2010

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

23. detsember 2009 nr 2114-k

 

 

Tallinna Linnavaraameti koosseisunimestik koos ametikohtade palgaastmetega

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 36 ja Tallinna Linnavolikogu 17. detsembri 2009 määruse nr 41 “Tallinna linna ametiasutuste struktuur, teenistujate koosseis ja töö tasustamise kord”  § 4 lõike 6, lisade 1-3 alusel

 

 

     

1. Kinnitada Tallinna Linnavaraameti koosseisunimestik koos ametikohtade palgaastmetega alates 1. jaanuarist 2010 vastavalt lisale.

2. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Tallinna Linnavaraametile.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 23. detsembri 2009

korralduse nr 2114-k               

 LISA

(Tlv k 10.03.2010 nr 326, jõustumine 01.05.2010;
Tlv k 02.06.2010 nr 867, jõustumine 01.09.2010)

 

Tallinna Linnavaraameti koosseisunimestik koos ametikohtade palgaastmetega

 

 

 

 

 

Ametikoha nimetus

Ametikohtade arv

Palgaaste

Teenistuja põhigrupp

Ameti juhataja

1

C9

JA

Kantselei

 

 

 

Juhi abi

1

A10

VA

Vanemspetsialist

1

A10

VA

Personali juhtivspetsialist

1

A13

VA

Arhivaar

1

A9

VA

Kokku

5

 

 

Ökonoomikaosakond

 

 

 

Peaökonomist

1

A14

VA

Vanemspetsialist

2

A12

VA

Kokku

3

 

 

Õigusosakond

 

 

 

Osakonna juhataja

1

B9

JA

Jurist

3

A13

VA

Jurist

1

A12

VA

Kokku

5

 

 

Üürikomisjon

 

 

 

Peaspetsialist

1

A14

VA

Peaspetsialist

2

A12

VA

Spetsialist

1

A9

VA

Kokku

4

 

 

Elamumajanduse ja varahalduse osakonnaks

 

 

 

Ameti juhataja asetäitja - osakonna juhataja

1

B11

JA

Peaspetsialist

 4

 A12

VA 

Projektijuht

2

A14

VA

Peaspetsialist

5

A12

VA

Peaspetsialist 

1

A11

VA

Analüütik

1

A12

VA

Osakond kokku

12

 

 

Maatoimingute teenistus

 

 

 

Teenistuse direktor

1

B11

JA

Linnamaade osakond

 

 

 

Osakonna juhataja

1

B10

JA

Juhtivspetsialist

2

A14

VA

Peaspetsialist

3

A12

VA

Peaspetsialist

5

A11

VA

Tagastamise sektor

 

 

 

Juhtivspetsialist

1

A12

VA

Peaspetsialist

2

A11

VA

Vanemspetsialist

1

A10

VA

Spetsialist

1

A10

VA

Kokku

16

 

 

Maa hinna osakond

 

 

 

Osakonna juhataja

1

B9

JA

Peaspetsialist

2

A12

VA

Peaspetsialist

2

A11

VA

Vanemspetsialist

3

A10

VA

Kokku

8

 

 

Maakorralduse osakond

 

 

 

Osakonna juhataja

1

B10

JA

Peaspetsialist

2

A12

VA

Peaspetsialist

6

A11

VA

Vanemspetsialist

1

A10

VA

Kokku

10

 

 

Teenistus kokku

35

 

 

Tallinna Linnavaraamet kokku

67

 

 

 

 

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär