Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnaplaneerimise Ameti koosseisunimestik koos ametikohtade palgaastmetega
Tallinna Linnavalitsus 23.12.2009 korraldus number 2113
Redaktsiooni kehtivus:01.06.2010 - ...

 Redaktsioonid

REDAKTSIOON:

Tlv k 28.04.2010 nr 621, jõustumine 01.06.2010
Tlv k 14.04.2010 nr 533, jõustumine 01.05.2010

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

23. detsember 2009 nr 2113-k

 

 

Tallinna Linnaplaneerimise Ameti koosseisunimestik koos ametikohtade palgaastmetega

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 36 ja Tallinna Linnavolikogu 17. detsembri 2009 määruse nr 41 “Tallinna linna ametiasutuste struktuur, teenistujate koosseis ja töö tasustamise kord“ § 4 lõike 6, lisade 1-3 alusel

 

 

     

1. Kinnitada Tallinna Linnaplaneerimise Ameti koosseisunimestik koos ametikohtade palgaastmetega alates 1. jaanuarist 2010 vastavalt lisale.

2. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Tallinna Linnaplaneerimise Ametile.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 23. detsembri 2009

korralduse nr 2113-k

 LISA

(Tlv k 14.04.2010 nr 533, jõustumine 01.05.2010
Tlv k 28.04.2010 nr 621, jõustumine 01.06.2010)

 

Tallinna Linnaplaneerimise Ameti koosseisunimestik koos ametikohtade palgaastmetega

 

 

 

 

 

Ametikoha nimetus

Ametikohtade arv

Palgaaste

Teenistuja põhigrupp

Ameti juhataja

1

C10

JA

Linna peaarhitekt

1

B12

JA

Linnadisainer

1

A13

VA

Koordinaator

1

A13

VA

Kokku

3

 

 

Kantselei

 

 

 

Kantselei juhataja

1

B8

JA

Vanemspetsialist

1

A11

VA

Juhi abi

4

A10

VA

Kokku

6

 

 

Juriidiline osakond

 

 

 

Osakonna juhataja

1

B9

JA

Jurist

1

A13

VA

Jurist

1

A12

VA

Kokku

3

 

 

Arhiiv

 

 

 

Arhiivi juhataja

1

A11

VA

Arhivaar

4

A10

VA

Kokku

5

 

 

Üldplaneeringute osakond

 

 

 

Osakonna juhataja

1

B8

JA

Juhtivspetsialist

3

A13

VA

Peaspetsialist

2

A12

VA

Vanemspetsialist

2

A11

VA

Kokku

7

 

 

Teede ja tehnorajatiste osakond

 

 

 

Osakonna juhataja

1

B9

JA

Juhtivspetsialist

2

A13

VA

Peaspetsialist

4

A12

VA

Vanemspetsialist

1

A11

VA

Vanemspetsialist

1

A10

VA

Kokku

9

 

 

Geomaatika teenistus

 

 

 

Teenistuse direktor

1

B10

JA

Geoinformaatika osakond

 

 

 

Osakonna juhataja

1

B9

JA

Juhtivspetsialist

3

A13

VA

Registri peaspetsialist

1

A13

VA

Kokku

5

 

 

Geodeesia ja kartograafia osakond

 

 

 

Osakonna juhataja

1

B8

JA

Juhtivspetsialist

2

A13

VA

Peaspetsialist

3

A12

VA

Juhtivpetsialist

1

A12

VA

Vanemspetsialist

2

A11

VA

Vanemspetsialist

1

A10

VA

Kohanimekorraldaja

1

A11

VA

Kokku

11

 

 

Teenistus kokku

17

 

 

Detailplaneeringute teenistus

 

 

 

Teenistuse direktor

1

B11

JA

Juhtivspetsialist

1

A14

VA

Vanemspetsialist

1

A10

VA

Haabersti ja Põhja-Tallinna osakond

 

 

 

Osakonna juhataja

1

B8

JA

Juhtivspetsialist

1

A13

VA

Peaspetsialist

1

A13

VA

Peaspetsialist

2

A12

VA

Vanemspetsialist

1

A10

VA

Kokku

6

 

 

Kesklinna osakond

 

 

 

Osakonna juhataja

1

B8

JA

Juhtivspetsialist

1

A13

VA

Peaspetsialist

1

A13

VA

Peaspetsialist

3

A12

VA

Vanemspetsialist

1

A10

VA

Kokku

6

 

 

Mustamäe, Kristiine ja Nõmme osakond

 

 

 

Osakonna juhataja

1

B8

JA

Juhtivspetsialist

1

A13

VA

Peaspetsialist

1

A13

VA

Peaspetsialist

2

A12

VA

Vanemspetsialist

1

A10

VA

Kokku

6

 

 

Lasnamäe ja Pirita osakond

 

 

 

Osakonna juhataja

1

B8

JA

Juhtivspetsialist

1

A13

VA

Peaspetsialist

1

A13

VA

Peaspetsialist

2

A12

VA

Vanemspetsialist

1

A10

VA

Kokku

6

 

 

Teenistus kokku

27

 

 

Ehituslubade osakond

 

 

 

Osakonna juhataja

1

B8

JA

Juhtivspetsialist

1

A13

VA

Peaspetsialist

3

A12

VA

Vanemspetsialist

5

A11

VA

Kokku

10

 

 

Ehituskontrolli osakond 

 

 

 

Osakonna juhataja

1

B9

JA

Juhtivspetsialist

1

A12

VA

Peaspetsialist

6

A12

VA

Kokku

8

 

 

Teenistus kokku

21

 

 

Tallinna Linnaplaneerimise Amet kokku

103

 

 

 

 

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär