Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnakantselei koosseisunimestik koos ametikohtade palgaastmetega
Tallinna Linnavalitsus 23.12.2009 korraldus number 2112
Redaktsiooni kehtivus:01.09.2010 - ...

 Redaktsioonid

REDAKTSIOON:
Tlv k 22.06.2010 nr 1047, jõustumine 01.09.2010
Tlv k 22.06.2010 nr 1047, jõustumine 01.07.2010
Tlv k 21.04.2010 nr 576, jõustumine 01.05.2010
Tlv k 06.01.2010 nr 1, jõustumine 01.02.2010

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

23. detsember 2009 nr 2112-k

 

 

Tallinna Linnakantselei koosseisunimestik koos ametikohtade palgaastmetega

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 36 ja Tallinna Linnavolikogu 17. detsembri 2009 määruse nr 41 “Tallinna linna ametiasutuste struktuur, teenistujate koosseis ja töö tasustamise kord“ § 4 lõike 6, lisade 1-3 alusel

 

 

     

Kinnitada Tallinna Linnakantselei koosseisunimestik koos ametikohtade palgaastmetega alates 1. jaanuarist 2010 vastavalt lisale.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 23. detsembri 2009

korralduse nr 2112-k

LISA

 

 

Tallinna Linnakantselei koosseisunimestik koos ametikohtade palgaastmetega

 

 

 

 

Ametikoha nimetus

Ametikohtade arv

Palgaaste

Teenistuja põhigrupp

Linnasekretär

1

C13

JA

Linnavalitsuse nõunik

3

A13

NõA

Vanemspetsialist

1

A11

VA

Linnapea abi

1

A11

VA

Kokku

6

 

 

Arenguteenistus

 

 

 

Linna arendusdirektor

1

C10

JA

Tallinna esindus Euroopa Liidus

 

 

 

Tallinna esindaja Euroopa Liidus-esinduse juht

1

A17

VA

Tallinna esindaja Euroopa Liidus

1

A16

VA

Linnauuringute osakond

 

 

 

Osakonna juhataja

1

B10

JA

Sotsioloog

1

A14

VA

Statistik

1

A13

VA

Juhtivspetsialist

1

A14

VA

Peaspetsialist

1

A13

VA

Kokku

5

 

 

Arengukavade osakond

 

 

 

Osakonna juhataja

1

B10

JA

Juhtivspetsialist

1

A14

VA

Peaspetsialist

3

A13

VA

Kokku

5

 

 

Välisprojektide osakond

 

 

 

Osakonna juhataja

1

B10

JA

Juhtivspetsialist

1

A14

VA

Peaspetsialist

3

A13

VA

Kokku

5

 

 

Teenistus kokku

18

 

 

 

 

 

 

Avalike suhete teenistus

 

 

 

Linna avalike suhete direktor

1

C12

JA

Peaspetsialist

1

A12

VA

Meediajuht

2

B9

JA

Raepress

 

 

 

Raepressi juhataja

1

B10

JA

Toimetaja

1

A13

VA

Toimetaja

4

A12

VA

Kokku

6

 

 

Ajalehe Pealinn toimetus

 

 

 

Peatoimetaja

1

B10

JA

Toimetaja

1

A13

VA

Toimetaja

2

A12

VA

Peaspetsialist

1

A13

VA

Kokku

5

 

 

Ajalehe Stolitsa toimetus

 

 

 

Peatoimetaja

1

B10

JA

Toimetaja

2

A12

VA

Kokku

3

 

 

Teabeosakond

 

 

 

Osakonna juhataja

1

B10

JA

Juhtivspetsialist

2

A14

VA

Peaspetsialist

2

A13

VA

Peaspetsialist

2

A12

VA

Teenindusbüroo

 

 

 

Juhtivspetsialist

1

A14

VA

Infospetsialist

6

A10

VA

Kokku

14

 

 

Teenistus kokku

32

 

 

 

 

 

 

Finantsteenistus

 

 

 

Linna finantsdirektor

1

C13

JA

Vanemspetsialist

1

A11

VA

Konsultant

1

A14

VA

Finantsinfosüsteemide osakond

 

 

 

Osakonna juhataja

1

B12

JA

Juhtivspetsialist

1

A16

VA

Juhtivspetsialist

4

A15

VA

Kokku

7

 

 

Finantsplaneerimise osakond

 

 

 

Osakonna juhataja

1

B11

JA

Osakonna juhataja asetäitja

1

B9

JA

Analüütik

1

A15

VA

Juhtivspetsialist

5

A14

VA

Juhtivspetsialist

1

A13

VA

Peaspetsialist

1

A13

VA

Kokku

10

 

 

Linnakassa

 

 

 

Linnakassa juhataja

1

B11

JA

Analüütik

1

A15

VA

Juhtivspetsialist

1

A15

VA

Peaspetsialist

2

A13

VA

Vanemspetsialist

1

A12

VA

Kokku

6

 

 

Finantsarvestuse osakond

 

 

 

Linna pearaamatupidaja

1

B12

JA

Juhtivspetsialist

3

A15

VA

Juhtivspetsialist

2

A14

VA

Raamatupidamiskeskus

 

 

 

Linna pearaamatupidaja asetäitja-raamatupidamiskeskuse juhataja

1

B10

JA

Juhtivspetsialist-raamatupidamiskeskuse juhataja asetäitja

1

A14

VA
 

Juhtivspetsialist

1

A14

VA

(Tlv k 22.06.2010 nr 1047, jõustumine 01.09.2010)

Peaspetsialist

4

A14
(Tlv k 22.06.2010 nr 1047, jõustumine 01.09.2010)

VA

Vanemraamatupidaja

12
(Tlv k 22.06.2010 nr 1047, jõustumine 01.09.2010)

A12

VA

 

(Tlv k 06.01.2010 nr 1, jõustumine 01.02.2010)

Vanemraamatupidaja

5
(Tlv k 22.06.2010 nr 1047, jõustumine 01.09.2010)

A11

VA

Kokku

23

 

 

Teenistus kokku

47

 

 

 

 

 

 

Haldusteenistus

 

 

 

Linna haldusdirektor

1

C10

JA

Peaspetsialist

1

A12

VA

Vanemspetsialist

1

A10

VA

Vanemspetsialist

1

A12

VA

(Tlv k 22.06.2010 nr 1047, jõustumine 01.09.2010)

Hankekeskus
(Tlv k 21.04.2010 nr 576, jõustumine 01.05.2010)

     

Hankekeskuse juhataja

1

B9

JA

(Tlv k 21.04.2010 nr 576, jõustumine 01.05.2010)

Juhtivspetsialist

1

A13

VA

(Tlv k 21.04.2010 nr 576, jõustumine 01.05.2010)

Vanemspetsialist

1

A12

VA

(Tlv k 21.04.2010 nr 576, jõustumine 01.05.2010)

Infrastruktuuri osakond

 

 

 

Osakonna juhataja

1

B10

JA

Vanemspetsialist

1

A12

VA

Spetsialist

1

A9

VA

Hoone administraator

1

T9

AT

Hoone administraator

2

T7

AT

Torulukksepp-santehnik

0,5

T9

AT

Ehitus-remonditööline

1

T11

AT

Majahoidja

1,5

T4

AT

Majahoidja

1

T3

AT

Särgava külalistemaja

 

 

 

Külalistemaja juhataja

1

A12

VA

Perenaine

1

T12

AT

Jaan Poska maja

 

 

 

Maja juhataja

1

A12

VA

Teenindustöötaja

1

T12

AT

Roosikrantsi residents

 

 

 

Administraator

1

T12

AT

Kokku

15

 

 

Majandusosakond

 

 

 

Osakonna juhataja

1

B9

JA

Peaspetsialist

1

A14

VA

Vanemspetsialist

1

A11

VA

Autojuht-ekspediitor

1

T12

AT

Kokku

5

 

 

Teenistus kokku

23

 

 

 

 

 

 

Infotehnoloogia teenistus

 

 

 

Linna infotehnoloogia direktor

1

C11

JA

Juhi abi

1

A10

VA

Arvutiabi osakond

 

 

 

Osakonna juhataja

1

B10

JA

Juhtivspetsialist

1

A14

VA

Peaspetsialist

3

A14

VA

Peaspetsialist

2

A14
(Tlv k 22.06.2010 nr 1047, jõustumine 01.07.2010)

VA

Kokku

7

 

 

IT süsteemide ja tehnilise arengu osakond

 

 

 

Osakonna juhataja

1

B11

JA

Juhtivspetsialist

1

A14

VA

Peaspetsialist

4

A14

VA

Kokku

6

 

 

Arvutisüsteemide osakond

 

 

 

Osakonna juhataja

1

B11

JA

Peaspetsialist

7

A14

VA

Kokku

8

 

 

Teenistus kokku

23

 

 

Linna sisekontrolöri teenistus

 

 

 

Linna sisekontrolör

1

C11

JA

Juhtivspetsialist

1

A17

VA

Siseauditi osakond

 

 

 

Osakonna juhataja

1

B10

JA

Siseauditi juhtivspetsialist

2

A14

VA

Siseauditi peaspetsialist

2

A13

VA

Kokku

5

 

 

Menetlusosakond

 

 

 

Osakonna juhataja

1

B10

JA

Peaspetsialist

1

A14

VA

Peaspetsialist

1

A13

VA

Vanemspetsialist 

1

A12

VA

Kokku

4

 

 

Teenistus kokku

11

 

 

 

 

 

 

Personaliteenistus

 

 

 

Linna personalidirektor

1

C11

JA

Koolitussektor

 

 

 

Koolitusjuht

1

A14

VA

Koolituse vanemspetsialist

2

A12

VA

Kokku

3

 

 

Personali- ja avaliku teenistuse osakond

 

 

 

Osakonna juhataja

1

B11

JA

Osakonna juhataja asetäitja

1

B9

JA

Peaspetsialist

1

A13

VA

Peaspetsialist

1

A12

VA

Vanemspetsialist

1

A12

VA

Kokku

5

 

 

Teenistus kokku

9

 

 

 

 

 

 

Õigusteenistus

 

 

 

Linna õigusdirektor

1

C12

JA

Juhi abi

1

A10

VA

Keeletoimetaja

1

A13

VA

Nõuete osakond

 

 

 

Osakonna juhataja

1

B11

JA

Analüütik

1

A15

VA

Jurist

1

A15

VA

Jurist

1

A14

VA

Kokku

4
(Tlv k 21.04.2010 nr 576, jõustumine 01.05.2010)

 

 

Õigusloome ja eelnõude osakond

 

 

 

Osakonna juhataja

1

B11

JA

Osakonna juhataja asetäitja

1

B9

JA

Jurist

3

A15

VA

Jurist

1

A14

VA

Jurist

1

A13

VA

Halduskorralduse büroo

 

 

 

Peaspetsialist

1

A13

VA

Vanemspetsialist

1

A12

VA

Kokku

9

 

 

Teenistus kokku

18

 

 

 

 

 

 

Ökonoomikaosakond

 

 

 

Osakonna juhataja

1

B10

JA

Juhtivspetsialist

1

A15

VA

Peaspetsialist

1

A12

VA

       

(Tlv k 22.06.2010 nr 1047, jõustumine 01.09.2010)

Tallinna Raekoda

 

 

 

Raekoja direktor

1

B9

JA

Projektijuht

1

A13

VA

Projektijuht

1

A11

VA

Kokku

3

 

 

Välissuhete ja protokolli osakond

 

 

 

Osakonna juhataja

1

B10

JA

Peaspetsialist

3

A13

VA

Kokku

4

 

 

 

 

 

 

Üldosakond

 

 

 

Osakonna juhataja

1

B10

JA

Arhivaar

1

A11

VA

Dokumendibüroo

 

 

 

Juhtivspetsialist

1

A13

VA

Vanemspetsialist

1

A12

VA

Spetsialist

2

A10

VA

Tehnik

1

T10

AT

Postikeskus

 

 

 

Spetsialist

2

A10

VA

Sekretariaat

 

 

 

Sekretariaadi juhataja-linnasekretäri referent

1

A12

VA

Abilinnapea abi

6

A10

VA

Linnasekretäri abi

1

A10

VA

Kokku

17

 

 

Tallinna Linnakantselei kokku

221

 

 

 

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär