Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnaarhiivi koosseisunimestik koos ametikohtade palgaastmetega
Tallinna Linnavalitsus 23.12.2009 korraldus number 2111
Redaktsiooni kehtivus:23.12.2009 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

23. detsember 2009 nr 2111-k

 

 

Tallinna Linnaarhiivi koosseisunimestik koos ametikohtade palgaastmetega

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 36 ja Tallinna Linnavolikogu 17. detsembri 2009 määruse nr 41 “Tallinna linna ametiasutuste struktuur, teenistujate koosseis ja töö tasustamise kord” § 4 lõike 6, lisade 1-3 alusel

 

 

     

1. Kinnitada Tallinna Linnaarhiivi koosseisunimestik koos ametikohtade palgaastmetega alates 1. jaanuarist 2010 vastavalt lisale.

2. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Tallinna Linnaarhiivile.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 23. detsembri 2009

korralduse nr 2111-k               

 LISA

 

Tallinna Linnaarhiivi koosseisunimestik koos ametikohtade palgaastmetega

 

 

 

 

Ametikoha nimetus

Ametikohtade arv

Palgaaste

Teenistuja põhigrupp

 

Linnaarhivaar-linnaarhiivi juhataja

1

C9

JA

 

Linnaarhivaari-linnaarhiivi juhataja asetäitja

1

B9

JA

 

Eelarve peaspetsialist

1

A13

VA

 

Infotehnoloogia peaspetsialist

1

A13

VA

 

Vanemspetsialist

1

A8

VA

 

Vanemspetsialist

1

A8

VA

 

Kokku

6

 

 

 

Arvestuse ja kogumise sektor

 

 

 

 

Peaspetsialist

1

A12

VA

 

Arhivaar

2

A10

VA

 

Raamatukoguhoidja

1

A9

VA

 

Andmesisestaja

1

T10

AT

 

Kokku

5

 

 

 

Asutuste järelevalve ja nõustamise sektor

 

 

 

 

Peaspetsialist

1

A13

VA

 

Vanemspetsialist

1

A10

VA

 

Kokku

2

 

 

 

Informatsiooni ja teadusliku uurimistöö sektor

 

 

 

 

Peaspetsialist

2

A12

VA

 

Teadur

2

A13

VA

 

Lugemissaali juhataja

1

A10

VA

 

Andmesisestaja

0,5

T10

AT

 

Kokku

5,5

 

 

 

Säilitussektor

 

 

 

 

Peaspetsialist

1

A12

VA

 

Fotoala spetsialist

1

A7

VA

 

Restauraator

3

T13

AT

 

Fondihooldaja

2,5

T7

AT

 

Kokku

7,5

 

 

 

Tehnika ja hoonete halduse sektor

 

 

 

 

Peaspetsialist

1

A12

VA

 

Majahoidja

1

T4

AT

 

Autojuht-tööline

1

T10

AT

 

Kokku

3

 

 

 

Tallinna Linnaarhiiv kokku

29

 

 

 

 

Toomas Sepp

 

Linnasekretär