Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti koosseisunimestik koos ametikohtade palgaastmetega
Tallinna Linnavalitsus 23.12.2009 korraldus number 2110
Redaktsiooni kehtivus:23.12.2009 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

23. detsember 2009 nr 2110-k

 

 

Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti koosseisunimestik koos ametikohtade palgaastmetega

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 36 ja Tallinna Linnavolikogu 17. detsembri 2009 määruse nr 41 “Tallinna linna ametiasutuste struktuur, teenistujate koosseis ja töö tasustamise kord” § 4 lõike 6, lisade 1-3 alusel

 

 

     

1. Kinnitada Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti koosseisunimestik koos ametikohtade palgaastmetega alates 1. jaanuarist 2010 vastavalt lisale.

2. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Tallinna Kultuuriväärtuste Ametile.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 23. detsembri 2009

korralduse nr 2110-k               

 LISA

 

 

Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti koosseisunimestik koos ametikohtade palgaastmetega

 

 

 

 

 

 

Ametikoha nimetus

Ametikohtade arv

Palgaaste

Teenistuja põhigrupp

 

 

 

 

Ameti juhataja

1

C9

JA

Juhi abi

1

A10

VA

Jurist

1

A14

VA

Personali peaspetsialist

1

A12

VA

Peaspetsialist

1

A12

VA

Arhivaar

0,5

A9

VA

Kokku

5,5

 

 

Ökonoomikaosakond

 

 

 

Osakonna juhataja

1

B9

JA

Peaspetsialist

1

A13

VA

Peaspetsialist

1

A12

VA

Raamatupidamise sektor

 

 

 

Pearaamatupidaja

1

A14

VA

Pearaamatupidaja asetäitja

1

A13

VA

Vanemraamatupidaja

3

A12

VA

Vanemraamatupidaja

5

A11

VA

Vanemraamatupidaja

5

A10

VA

Kokku

18

 

 

Kultuuriosakond

 

 

 

Osakonna juhataja

1

B9

JA

Juhtivspetsialist

1

A14

VA

Peaspetsialist

1

A12

VA

Peaspetsialist

2

A11

VA

Kokku

5

 

 

Miljööalade osakond

 

 

 

Osakonna juhataja

1

B9

JA

Peaspetsialist

3

A12

VA

Vanemspetsialist

1

A11

VA

Kokku

5

 

 

Muinsuskaitse osakond

 

 

 

Osakonna juhataja

1

B9

JA

Juhtivspetsialist

1

A13

VA

Peaspetsialist

2

A12

VA

Peaspetsialist

3

A11

VA

Arheoloog

0,5

A12

VA

Kokku

7,5

 

 

Tallinna Kultuuriväärtuste Amet kokku

41

 

 

 

 

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär