Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Kommunaalameti koosseisunimestik koos ametikohtade palgaastmetega
Tallinna Linnavalitsus 23.12.2009 korraldus number 2109
Redaktsiooni kehtivus:06.01.2010 - ...

 Redaktsioonid

REDAKTSIOON:

Tlv k 06.01.2010 nr 1, jõustumine 01.02.2010

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

23. detsember 2009 nr 2109-k

 

 

Tallinna Kommunaalameti koosseisunimestik koos ametikohtade palgaastmetega

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 36, Tallinna Linnavolikogu  17. detsembri 2009 määruse nr 41 “Tallinna linna ametiasutuste struktuur, teenistujate koosseis ja töö tasustamise kord“ § 4 lõike 6, lisade 1-3 alusel

 

 

     

1. Kinnitada Tallinna Kommunaalameti koosseisunimestik koos ametikohtade palgaastmetega alates 1. jaanuarist 2010 vastavalt lisale.

2. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Tallinna Kommunaalametile.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 23. detsembri 2009

korralduse nr 2109-k               

 LISA

 

Tallinna Kommunaalameti koosseisunimestik koos ametikohtade palgaastmetega

 

 

 

 

Ametikoha nimetus

Ametikohtade arv

Palgaaste

Teenistuja põhigrupp

Ameti juhataja

1

C12

JA

Ameti juhataja asetäitja

1

B12

JA

Kantselei

 

 

 

Kantselei juhataja

1

B8

JA

Jurist

1

A14

VA

Personali peaspetsialist

1

A12

VA

Infotehnoloogia vanemspetsialist

1

A12

VA

Vanemspetsialist

1

A12

VA

Sisekontrolli ja riigihangete peaspetsialist

1

A12

VA

Kokku

6

 

 

Ökonoomikaosakond

 

 

 

Osakonna juhataja

1

B10

JA

Vanemökonomist

3

A12

VA

       
       

Kokku

4

 

 

Ehituse ja järelevalve osakond

 

 

 

Osakonna juhataja

1

B11

JA

Juhtivspetsialist

1

A13

VA

Peaspetsialist

1

A13

VA

Peaspetsialist

3

A12

VA

Vanemspetsialist

1

A12

VA

Vanemspetsialist

2

A11

VA

Kokku

9

 

 

Hooldusosakond

 

 

 

Ameti juhataja asetäitja - osakonna juhataja

1

B12

JA

Peaspetsialist

2

A13

VA

Peaspetsialist

6

A12

VA

Peaspetsialist

3

A11

VA

Kokku

12

 

 

Inseneriosakond

 

 

 

Osakonna juhataja

1

B8

JA

Juhtivspetsialist

1

A13

VA

Juhtivspetsialist

1

A12

VA

Peaspetsialist

1

A12

VA

Kokku

4

 

 

Projektide ja uuringute osakond

 

 

 

Osakonna juhataja

1

B10

JA

Projektijuht

1

A14

VA

Peaspetsialist

2

A12

VA

Kokku

4

 

 

Registriosakond

 

 

 

Osakonna juhataja

1

B9

JA

Peaspetsialist

1

A12

VA

Vanemspetsialist

2

A11

VA

Kokku

4

 

 

Tallinna Kommunaalamet kokku

45

 

 

 

 

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär