Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Keskkonnaameti koosseisunimestik koos ametikohtade palgaastmetega
Tallinna Linnavalitsus 23.12.2009 korraldus number 2108
Redaktsiooni kehtivus:01.09.2010 - ...

 Redaktsioonid

REDAKTSIOON:
Tlv k 22.06.2010 nr 1048, jõustumine 01.09.2010
Tlv k 05.05.2010 nr 673, jõustumine 02.08.2010
Tlv k 05.05.2010 nr 673, jõustumine 01.06.2010

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

23. detsember 2009 nr 2108-k

 

 

Tallinna Keskkonnaameti koosseisunimestik koos ametikohtade palgaastmetega

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 36, Tallinna Linnavolikogu 17. detsembri 2009 määruse nr 41 “Tallinna linna ametiasutuste struktuur, teenistujate koosseis ja töö tasustamise kord“ § 4 lõike 6, lisade 1-3 alusel

 

 

     

1. Kinnitada Tallinna Keskkonnaameti koosseisunimestik koos ametikohtade palgaastmetega alates 1. jaanuarist 2010 vastavalt lisale.

2. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Tallinna Keskkonnaametile.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 23. detsembri 2009

korralduse nr 2108-k               

 LISA

(Tlv k 05.05.2010 nr 673, jõustumine 01.06.2010;
Tlv k 05.05.2010 nr 673, jõustumine 02.08.2010)

 

Tallinna Keskkonnaameti koosseisunimestik koos ametikohtade palgaastmetega

 

 

 

 

 

 

Ametikoha nimetus

Ametikohtade arv

Palgaaste

Teenistuja põhigrupp

Ameti juhataja

1

C9

JA

Ameti juhataja asetäitja

1

B11

JA

Juhi abi

1

A11

VA

Vanemökonomist

1

A12

VA

Peaökonomist
(Tlv k 22.06.2010 nr 1048, jõustumine 01.09.2010)

1

A14

VA

Jurist

1

A14

VA

Peaspetsialist

1

A12

VA

Info vanemspetsialist

1

A12

VA

Vanemspetsialist

1

A11

VA

Projektijuht

2

A13

VA

Linna maastikuarhitekt

1

A13

VA

Kokku

14

 

 

Haljastuse osakond

 

 

 

Osakonna juhataja-linnaaednik

1

B8

JA

Juhtivspetsialist

1

A12

VA

Peaspetsialist

2

A12

VA

Peaspetsialist

3

A11

VA

Kokku

7

 

 

Heakorra ja investeeringute osakond

 

 

 

Osakonna juhataja

1

B8

JA

Peaspetsialist

1

A13

VA

Peaspetsialist

2

A11

VA

Vanemspetsialist

1

A11

VA

Kokku

5

 

 

Jäätmehoolde osakond

 

 

 

Osakonna juhataja

1

B8

JA

Peaspetsialist

2

A12

VA

Peaspetsialist

3

A11

VA

Kokku

6

 

 

Keskkonnahoiu osakond

 

 

 

Osakonna juhataja

1

B8

JA

Juhtivspetsialist

3

A13

VA

Juhtivspetsialist

1

A12

VA

Peaspetsialist

1

A11

VA

Kokku

6

 

 

Keskkonnakorralduse osakond

 

 

 

Osakonna juhataja

1

B8

JA

Juhtivspetsialist

2

A13

VA

Juhtivspetsialist

1

A12

VA

Vanemspetsialist

2

A11

VA

Kokku

5

 

 

Tallinna Keskkonnaamet kokku

45

 

 

 

 

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär