Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Ettevõtlusameti koosseisunimestik koos ametikohtade palgaastmetega
Tallinna Linnavalitsus 23.12.2009 korraldus number 2106
Redaktsiooni kehtivus:01.05.2010 - ...

 Redaktsioonid

REDAKTSIOON:

Tlv k 17.03.2010 nr 362, jõustumine 01.05.2010

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

23. detsember 2009 nr 2106-k

 

 

Tallinna Ettevõtlusameti koosseisunimestik koos ametikohtade palgaastmetega

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 36 ja Tallinna Linnavolikogu
17. detsembri 2009 määruse nr 41
“Tallinna linna ametiasutuste struktuur, teenistujate koosseis ja töö tasustamise kord” § 4 lõike 6 ja lisade 1-3 alusel

 

 

     

1. Kinnitada Tallinna Ettevõtlusameti koosseisunimestik koos ametikohtade palgaastmetega alates 1. jaanuarist 2010 vastavalt lisale.

2. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Tallinna Ettevõtlusametile.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 23. detsembri 2009

korralduse nr 2106-k               

 LISA

(Tlv k 17.03.2010 nr 362, jõustumine 01.05.2010)

 

Tallinna Ettevõtlusameti koosseisunimestik koos ametikohtade palgaastmetega

 

 

 

 

 

Ametikoha nimetus

Ametikohtade arv

Palgaaste

Teenistuja põhigrupp

Ameti juhataja

1

C11

JA

Juhi abi

1

A10

VA

Personali peaspetsialist

1

A12

VA

Peaspetsialist

1

A13

VA

Eelarve peaspetsialist

1

A13

VA

Jurist

1

A15

VA

Kokku

6

 

 

Ettevõtluse arendamise osakond

 

 

 

Osakonna juhataja

1

B10

JA

Arenguprojektide juhtivspetsialist

1

A15

VA

Välisprojektide juhtivspetsialist

1

A15

VA

Turundusbüroo

 

 

 

Juhtivspetsialist

1

A14

VA

Peaspetsialist

1

A13

VA

Peaspetsialist

1

A12

VA

Väikeettevõtluse peaspetsialist

1

A11

VA

Ettevõtja infopunkt

 

 

 

Juhtivspetsialist

1

A15

VA

Ettevõtluskonsultant

2

A14

VA

Info vanemspetsialist

1

A11

VA

Kokku

11

 

 

Linna äriühingute järelevalve osakond

 

 

 

Osakonna juhataja

1

B11

JA

Jurist

1

A13

VA

Vanemspetsialist

1

A11

VA

Kokku

3

 

 

Reklaami- ja müügimaksu osakonnaks

 

 

 

Osakonna juhataja

1

B10

JA

Arenduse juhtivspetsialist

1

A15

VA

Reklaamimaksu haldur

1

A13

VA

Reklaamimaksu haldur

2

A12

VA

Järelevalve vaneminspektor

1

A11

VA

Järelevalve inspektor

1

A10

VA

Müügimaksu haldur

2

A13

VA

Müügimaksu konsultant

2

A11

VA

Kokku

11

 

 

Turismiosakond

 

 

 

Osakonna juhataja

1

B11

JA

Analüütik

1

A12

VA

Arenduse juhtivspetsialist

1

A12

VA

Info vanemspetsialist

1

A12

VA

Spetsialist

1

A10

VA

Konverentsiturismi büroo

 

 

 

Juhtivspetsialist

1

A13

VA

Vanemspetsialist

1

A11

VA

Vanemspetsialist

1

A10

VA

Linnapileti büroo

 

 

 

Juhtivspetsialist

1

A13

VA

Vanemspetsialist

1

A12

VA

Turundusbüroo

 

 

 

Juhtivspetsialist

1

A14

VA

Peaspetsialist

1

A13

VA

Peaspetsialist

3

A12

VA

Info vanemspetsialist

1

A11

VA

Tallinna Turismiinfokeskus

 

 

 

Juhtivspetsialist

1

A12

VA

Infospetsialist

8

A10

VA

Kokku

25

 

 

Hinna ja tarbijakaitse teenistus

 

 

 

Teenistuse direktor

1

B11

JA

Juhi abi

1

A10

VA

Tarbijakaitse osakond

 

 

 

Osakonna juhataja

1

B7

JA

Peainspektor

1

A12

VA

Vaneminspektor

4

A11

VA

Kokku

6

 

 

Tarbijapoliitika osakond

 

 

 

Osakonna juhataja

1

B8

JA

Hinnakujunduse peaspetsialist

1

A11

VA

Tarbijakaitse juhtivspetsialist

1

A12

VA

Tarbijakaitse peaspetsialist

1

A11

VA

Tarbijakaitse konsultant

1

A10

VA

Peaspetsialist

1

A12

VA

Kokku

6

 

 

Teenistus kokku

12

 

 

Tallinna Ettevõtlusamet kokku

70

 

 

 

 

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär