Tallinna Linnavalitsus 16.12.2009 korraldus number 2091.
Volituse andmine Kalle Klandorfile Tallinna linna esindamiseks (piiratud teovõimega isikute varaliste ja isiklike õiguste ning huvide kaitsmine)

Akt viitab

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Lasnamäe linnaosa vanema ametisse nimetamine Tlv k 1960 02.12.2009