Tallinna Linnavalitsus 16.12.2009 korraldus number 2091.
Volituse andmine Kalle Klandorfile Tallinna linna esindamiseks (piiratud teovõimega isikute varaliste ja isiklike õiguste ning huvide kaitsmine)

Aktile on aluseks

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Tallinna linna kohtus esindamise ja linnale õigusteenuse osutamise kord Tvk m 46 22.06.2006 01.07.2006
2 Eestkoste korraldamise juhendi kinnitamine Tvk m 41 16.11.2000 23.11.2000