Tallinna Linnavolikogu 17.12.2009 määrus number 47.
Tallinna linna 2010. aasta eelarve

Akti muudavad

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine