Tallinna Linnavolikogu 17.12.2009 määrus number 47.
Tallinna linna 2010. aasta eelarve

Akt viitab

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Tallinna linna eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise korra kinnitamine ning Tallinna Linnavolikogu töökorra muutmine Tvk m 59 27.11.2003 04.12.2003 RT IV, 16.08.2013, 41
2 Tallinna põhimääruse uue redaktsiooni kinnitamine (Tallinna põhimäärus) Tvk m 27 10.10.1996 07.11.1996