Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Imiku hoolduspaki andmine
Tallinna Linnavalitsus 16.12.2009 määrus number 96 [RT IV, 07.06.2013, 50]
Jõustumine:01.01.2010
Redaktsiooni kehtivus:01.01.2010 - ... [RT IV, 07.06.2013, 50]

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

16. detsember 2009 nr 96

 

 

 

 

 

Imiku hoolduspaki andmine

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 3 ja Tallinna põhimääruse § 6 lg 1 p 1 alusel.

 

 

 

       

§ 1.  Reguleerimisala ja eesmärk

(1) Määrus kehtestab imiku hoolduspaki andmise tingimused.

(2) Imiku hoolduspaki andmise eesmärk on toetada pere toimetulekut lapse sünnil.

§ 2.  Õigustatud isikud

(1) Imiku hoolduspakk antakse:

1) lapse vanemale tingimusel, et lapse mõlemad vanemad on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linna elanikud enne lapse sündi ning vähemalt üks lapse vanematest on rahvastikuregistri andmetel elanud Tallinnas vähemalt ühe aasta vahetult enne lapse sündi;

2) lapse hooldajale perekonnas hooldamise lepingu alusel, kui laps on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linna elanik;

3) lapse eestkostjale, kui laps ja eestkostja on  rahvastikuregistri andmetel Tallinna linna elanikud.

(2) Imiku hoolduspakk antakse lapse vanemale, hooldajale või eestkostjale haiglast lahkumisel, kuid hiljemalt kahe kalendrikuu jooksul pärast lapse sündi.

§ 3.  Imiku hoolduspakkide andmise korraldamine

(1) Imiku hoolduspakkide andmise korraldab Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet.

(2) Imiku hoolduspakk antakse lapse vanemale, hooldajale või eestkostjale Aktsiaseltsi Lääne-Tallinna Keskhaigla naistekliinikus, aktsiaseltsi Ida-Tallinna Keskhaigla naistekliinikus ja Aktsiaseltsi Fertilitas haiglas. Kui laps on sündinud mujal, saab lapse vanem, hooldaja või eestkostja imiku hoolduspaki Aktsiaseltsi Lääne-Tallinna Keskhaigla naistekliinikust lapse sünnitõendi esitamisel.

§ 4.  Määruse kehtetuks tunnistamine

Tallinna Linnavalitsuse 8. oktoobri 2003 määrus nr 95 "Imiku hoolduspakkide andmine"  tunnistatakse kehtetuks.

§ 5. Rakendussäte

Enne 1. jaanuari 2010 sündinud lapse vanemale, hooldajale või eestkostjale antakse imiku hoolduspakk käesoleva määruse jõustumiseni kehtinud korras.

§ 6. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. jaanuaril 2010.

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär