Ülesande andmine linnavalitsusele

Tallinna Linnavolikogu 17.12.2009 otsus number 271

Redaktsiooni kehtivus 17.12.2009 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

 

 

Tallinn

17. detsember 2009 nr 271

 

 

Ülesande andmine linnavalitsusele

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 2 ja Tallinna põhimääruse § 6 lg 3 alusel, samuti võttes arvesse tubakaseaduse § 29 p 10, mille kohaselt on ühistranspordi ootekojas suitsetamine keelatud

 

 

     

1. Linnavalitsusel koostöös ühistranspordi ootekodade haldajatega tagada iga ootekoja ühel siseküljel nähtaval kohal mõistlikes mõõtmetes kleebis, mis teavitab, et ootekojas on suitsetamine keelatud.

2. Punktis 1 nimetatud kleebiste paigaldamine viia lõpule ülemaailmseks tubakavabaks päevaks, 31. maiks 2010.

3. Tallinna Linnavolikogu Kantseleil teha otsus teatavaks Tallinna Linnavalitsusele.

4. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees