Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

AKTAL
 
Eelnõu - Tallinna Linnavolikogu 17.12.2009 otsus number 271
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Ülesande andmine linnavalitsusele
Tallinna Linnavolikogu 17.12.2009 otsus number 271
Redaktsiooni kehtivus:17.12.2009 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

 

 

Tallinn

17. detsember 2009 nr 271

 

 

Ülesande andmine linnavalitsusele

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 2 ja Tallinna põhimääruse § 6 lg 3 alusel, samuti võttes arvesse tubakaseaduse § 29 p 10, mille kohaselt on ühistranspordi ootekojas suitsetamine keelatud

 

 

     

1. Linnavalitsusel koostöös ühistranspordi ootekodade haldajatega tagada iga ootekoja ühel siseküljel nähtaval kohal mõistlikes mõõtmetes kleebis, mis teavitab, et ootekojas on suitsetamine keelatud.

2. Punktis 1 nimetatud kleebiste paigaldamine viia lõpule ülemaailmseks tubakavabaks päevaks, 31. maiks 2010.

3. Tallinna Linnavolikogu Kantseleil teha otsus teatavaks Tallinna Linnavalitsusele.

4. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees