Tallinna Linnavolikogu 17.12.2009 määrus number 41.
Tallinna linna ametiasutuste struktuur, teenistujate koosseis ja töö tasustamise kord

Akti muudavad

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine