Tallinna Linnavolikogu 17.12.2009 määrus number 41.
Tallinna linna ametiasutuste struktuur, teenistujate koosseis ja töö tasustamise kord

Akt tunnistab kehtetuks

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Tallinna linna ametiasutuste struktuur, teenistujate koosseis ja töö tasustamise kord Tvk m 44 11.12.2008 15.12.2008