Tallinna Linnavolikogu 17.12.2009 määrus number 41.
Tallinna linna ametiasutuste struktuur, teenistujate koosseis ja töö tasustamise kord

Aktile on aluseks

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Tallinna põhimääruse uue redaktsiooni kinnitamine (Tallinna põhimäärus) Tvk m 27 10.10.1996 07.11.1996