Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Osalemine majanduskeskkonna arendamise rakenduskava "Infoühiskonna edendamine" meetme välisprojektis "Tallinna vanalinna 3D‑mudeli loomine ja avalikku kasutusse andmine" ja volituse andmine Tallinna Linnaplaneerimise Ameti juhatajale Toomas Õispuule
Tallinna Linnavolikogu 10.12.2009 otsus number 251
Redaktsiooni kehtivus:10.12.2009 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

10. detsember 2009 nr 251

 

 

 

 

Osalemine majanduskeskkonna arendamise rakenduskava "Infoühiskonna edendamine" meetme välisprojektis "Tallinna vanalinna 3D‑mudeli loomine ja avalikku kasutusse andmine" ja volituse andmine Tallinna Linnaplaneerimise Ameti juhatajale Toomas Õispuule

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 10 lg 1, § 22 lg 1 p 8 ja § 35 lg 5 ning Tallinna Linnavolikogu 21. veebruari 2008 määruse nr 6 "Välisprojektides osalemise kord" § 6 lg 2 p 1 ja lg 4 alusel

 

 

     

1. Osaleda juhtpartnerina majanduskeskkonna arendamise rakenduskava "Infoühiskonna edendamine" meetme välisprojektis "Tallinna vanalinna 3D‑mudeli loomine ja avalikku kasutusse andmine" (edaspidi projekt).

2. Määrata projekti hoidjaks Tallinna Linnaplaneerimise Amet, registrikood 75023823, aadress Vabaduse väljak 7, Tallinn 15198.

3. Volitada Tallinna Linnaplaneerimise Ameti juhatajat Toomas Õispuud Tallinna linna nimel alla kirjutama projektis osalemiseks vajalikele dokumentidele.

4. Nõustuda projekti kogueelarvega 6 480 000,00 krooni, millest välistoetus on 6 480 000,00 krooni.

5. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil teha otsus teatavaks Tallinna Linnakantselei finantsteenistusele ja arenguteenistuse välisprojektide osakonnale.

6. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees