Tallinna Linnavolikogu 10.12.2009 otsus number 250.
Pärnu mnt 463 ja Külvi tn 11 kinnistute detailplaneeringu kehtestamine Nõmme linnaosas

Aktile viitab

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine