Tallinna Linnavolikogu 10.12.2009 otsus number 250.
Pärnu mnt 463 ja Külvi tn 11 kinnistute detailplaneeringu kehtestamine Nõmme linnaosas

Akt viitab

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Pärnu mnt 463 ja Külvi tn 11 kinnistute detailplaneeringu vastuvõtmine Tlv k 824 20.05.2009
2 Tallinna parkimise korralduse arengukava aastateks 2006-2014 Tvk o 329 16.11.2006
3 Puittaimestiku ja haljastuse inventeerimise kord Tlv m 34 03.05.2006 08.05.2006 RT IV, 07.08.2013, 54
4 Külvi tn 8 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Nõmme linnaosas Tlv k 82 18.01.2006
5 Pääsküla prügila detailplaneeringu kehtestamine Nõmme linnaosas Tlv k 1597 31.08.2005
6 Nõmme linnaosa ehitusmääruse kinnitamine Tvk m 36 28.10.2004 04.11.2004
7 Pärnu mnt 463 ja Külvi tn 11 kinnistute ning külgneva maa-ala detailplaneeringu koostamise algatamine Tlv k 1463 30.06.2004
8 Tallinna üldplaneeringu kehtestamine Tvk m 3 11.01.2001 18.01.2001