Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Aktile on aluseks
 
Tvk m 27.11.1997 nr 56
 
Tvk m 10.10.1996 nr 27
Akt viitab
 
Tvk m 22.02.2007 nr 4
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Linnavara valitseja muutmine (Tallinna lasteaedade teerajatised)
Tallinna Linnavalitsus 09.12.2009 korraldus number 2030
Redaktsiooni kehtivus:09.12.2009 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

 9. detsember 2009 nr 2030-k

 

 

Linnavara valitseja muutmine (Tallinna lasteaedade teerajatised)

 

 

 

Tallinna Linnavolikogu 10. oktoobri 1996 määrusega nr 27 kinnitatud "Tallinna põhimääruse" § 65 lg 5 ja Tallinna Linnavolikogu 27. novembri 1997 määrusega nr 56 kinnitatud  "Linnavara valitsemise kord" p-de 3, 5.4, 14, 15 ja 17 alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 22. veebruari 2007 määrusega nr 4 kinnitatud  "Tallinna Haridusameti põhimääruse" § 5 ja § 6 lg 1 p‑ga 5 ja 15

 

 

     

1. Tallinna Kommunaalametil anda oma valitsemiselt ja bilansist Tallinna Haridusameti valitsemisele ja bilanssi ehitustööde käigus rajatud kümne Tallinna lasteaia teerajatised vastavalt lisale.

2. Linnavara üleandmine ja vastuvõtmine vormistada aktiga.

3. Tallinna Kommunaalametil teha korraldus teatavaks Tallinna Haridusametile.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 9. detsembri 2009

korralduse nr 2030-k

LISA

 

Tallinna Kommunaalameti valitsemiselt ja bilansist Tallinna Haridusameti valitsemisele ja bilanssi üleantavad Tallinna lasteaedade teerajatised.

 

 

 

Jrk

Töö nimetus

Ühik

Maht

Maksumus

nr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Lasteaed Rukkirääk, Rukki tn 17, lasteaia hoov

 

 

 

 

Kõnnitee

 

 

 

 

Asfaltbetoonkate (TAB 8 II)

858

183 981,57

 

Kokku:

 

 

183 981,57

2

Tallinna Kadaka Lasteaed, Akadeemia tee 66, lasteaia hoov

 

 

 

 

Sõidutee

 

 

 

 

Pressitud betoonäärekivi 300x150x800 mm

m

49

13 549,85

 

Sõidutee asfaltbetoonkate (TAB 12 I)

619

136 465,80

 

Kõnnitee

 

 

 

 

Asfaltbetoonkate (TAB 8 II)

1323

233 136,68

 

Kokku:

 

 

383 152,33

3

Tallinna Lasteaed Delfiin, J. Sütiste tee 4, lasteaia hoov

 

 

 

 

Sõidutee

 

 

 

 

Pressitud betoonäärekivi 300x150x800 mm

m

93

21 835,24

 

Sõidutee asfaltbetoonkate (TAB 12 I)

878

172 700,29

 

Kõnnitee

 

 

 

 

Betoonäärekivi mõõtudega 200x80x1000 mm

m

482

75 445,05

 

Asfaltbetoonkate (TAB 8 II )

883

149 798,60

 

Kokku:

 

 

419 779,18

4

Tallinna Vindi Lasteaed, Vindi tn 3, lasteaia hoov

 

 

 

 

Sõidutee

 

 

 

 

Pressitud betoonäärekivi 300x150x800 mm

m

80

22 784,82

 

Sõidutee asfaltbetoonkate (TAB 12 I)

659

138 332,62

 

Kõnnitee

 

 

 

 

Asfaltbetoonkate (TAB 8 II )

1279

230 180,45

 

Kokku:

 

 

391 297,89

5

Lasteaed Kelluke, Uus- Kalamaja tn 6, lasteaia hoov

 

 

 

 

Sõidutee

 

 

 

 

Pressitud betoonäärekivi 300x150x800 mm

m

15

3 443,55

 

Sõidutee asfaltbetoonkate (TAB 12 I)

595

131 535,26

 

Kõnnitee

 

 

 

 

Betoonäärekivi mõõtudega 200x80x1000 mm

m

387

74 709,38

 

Asfaltbetoonkate (TAB 8 II )

1112

206 448,13

 

Kokku:

 

 

416 136,32

6

Tallinna Lasteaed Mudila, Niine tn 8d, hoov koos sissesõidu teega

 

 

 

 

Sõidutee

 

 

 

 

Sõidutee asfaltbetoonkate (TAB 12 I)

608

150 831,66

 

Kõnnitee

 

 

 

 

Asfaltbetoonkate (TAB 8 II)

419

95 772,43

 

Kokku:

 

 

246 604,09

7

Tallinna Komeedi Lasteaed, Komeedi tn 3, lasteaia hoov

 

 

 

 

Sõidutee kate

 

 

 

 

Pressitud betoonäärekivi 300x150x800 mm

m

68

15 965,55

 

Sõidutee asfaltbetoonkate (TAB 12 I)

449

90 544,50

 

Kõnnitee

 

 

 

 

Betoonäärekivi mõõtudega 200x80x1000 mm

m

153

29 536,27

 

Asfaltbetoonkate (TAB 8 II )

635

114 376,99

 

Kokku:

 

 

250 423,30

8

Tallinna Lasteaed Kirsike, Paekaare tn 76, lasteaia hoov

 

 

 

 

Sõidutee

 

 

 

 

Pressitud betoonäärekivi 300x150x800 mm

m

171

40 148,66

 

Sõidutee asfaltbetoonkate (TAB 12 I)

631

124 401,90

 

Kõnnitee

 

 

 

 

Betoonäärekivi mõõtudega 200x80x1000 mm

m

511

94 381,44

 

Betoonkividest (UNI - kivi) sillutiskate hall

290

102 680,40

 

Asfaltbetoonkate (TAB 8 II )

1311

233 380,86

 

Kokku:

 

 

594 993,27

9

Tallinna Kivila Lasteaed, Kivila tn 19, lasteaia hoov

 

 

 

 

Sõidutee

 

 

 

 

Pressitud betoonäärekivi 300x150x800 mm

m

182

40 832,16

 

Sõidutee asfaltbetoonkate (TAB 12 I)

653

130 115,06

 

Kõnnitee

 

 

 

 

Betoonäärekivi mõõtudega 200x80x1000 mm

m

514

92 790,11

 

Asfaltbetoonkate (TAB 8 II )

1736

309 704,54

 

Kokku:

 

 

573 441,86

10

Taime Lasteaed, Taime tn 27, lasteaia hoov

 

 

 

 

Kõnnitee

 

 

 

 

Asfaltbetoonkate (TAB 8 II)

708

162 385,30

 

Kokku:

 

 

162 385,30

 

Kokku 10 Tallinna lasteaeda:

 

 

3 622 195,11

           

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär