Tallinna Linnavalitsus 09.12.2009 korraldus number 2029.
Linnavara valitseja muutmine (Punane 48a kinnistu)

Akt viitab

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Linnavara valitsemise kord Tvk m 56 27.11.1997 01.03.1998