Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid
 
-01.12.2010

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Taksokomisjoni koosseisu kinnitamine
Tallinna Linnavalitsus 09.12.2009 korraldus number 2027
Redaktsiooni kehtivus: - 01.12.2010

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv k 01.12.2010 nr 1839

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

9. detsember 2009 nr 2027-k

 

 

Taksokomisjoni koosseisu kinnitamine

 

 

Tallinna põhimääruse § 50¹ lg 2 ja Tallinna Linnavalitsuse 6. mai 2009 määruse nr 42 "Taksokomisjoni moodustamine ja selle põhimäärus" § 5 lg-te 1, 2, 3 ja 4 alusel.

 

     

1. Kinnitada taksokomisjoni koosseis järgmiselt:

1.1 komisjoni esimees: Taavi Aas – Tallinna abilinnapea;

aseesimees:            Jüri Pihl – Tallinna abilinnapea;

liikmed:                   Ruth Pärn – Tallinna Transpordiameti linnatranspordi osakonna juhataja;

 Priit Kutser – Tallinna abilinnapea nõunik;

 Roland Sikk – Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti patrulliosakonna  juhataja.

1.2    Kaasata komisjoni töös osalema:

Priit Tuuna – Julgestuspolitsei korrakaitse osakonna liiklusjärelvalve talituse juhtivkonstaabel;

Koit Pikaro –  ekspert.

2. Komisjoni esimehel on õigus komisjoni töösse kaasata teisi spetsialiste ja ametiasutuste esindajaid.

3. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 6. mai 2009 korraldus nr 741-k "Taksokomisjoni koosseisu kinnitamine".

4. Tallinna Transpordiametil teha korraldus teatavaks punktis 1 nimetatud isikutele.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär