Tallinna Linnavalitsus 09.12.2009 korraldus number 2027.
Taksokomisjoni koosseisu kinnitamine

Akti tunnistab kehtetuks

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine