Tallinna Linnavalitsus 09.12.2009 korraldus number 2027.
Taksokomisjoni koosseisu kinnitamine

Aktile on aluseks

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Taksokomisjoni moodustamine ja selle põhimäärus Tlv m 42 06.05.2009 11.05.2009
2 Tallinna põhimääruse uue redaktsiooni kinnitamine (Tallinna põhimäärus) Tvk m 27 10.10.1996 07.11.1996