Tallinna Linnavalitsus 09.12.2009 korraldus number 2006.
Tallinna Filharmoonia direktori ametisse kinnitamine

Akt viitab

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Etendusasutuse direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava avaliku konkursi tingimused ja kord Tlv m 76 07.10.2009 12.10.2009 RT IV, 07.06.2013, 19