Tallinna Linnavalitsus 09.12.2009 korraldus number 2006.
Tallinna Filharmoonia direktori ametisse kinnitamine

Aktile on aluseks

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Tallinna põhimääruse uue redaktsiooni kinnitamine (Tallinna põhimäärus) Tvk m 27 10.10.1996 07.11.1996