Linnavolikogu revisjonikomisjoni liikmete valimine

Tallinna Linnavolikogu 10.12.2009 otsus number 245

Redaktsiooni kehtivus 03.05.2012 - 14.06.2012

REDAKTSIOON:
Tallinna linna valimiskomisjoni 16.05.2012 otsus nr 4 ja Tallinna põhimääruse § 31 lg 9 alusel, jõustumine 16.05.2012

Tvk o 03.05.2012 nr 60, vastuvõetud 03.05.2012
H. Hallika 27.04.2012 avaldus ja Tallinna põhimääruse § 31 lg 9 alusel, jõustumine 27.04.2012
Tvk o 20.10.2011 nr 169, vastuvõetud 20.10.2011
K.Pärnits 03.10.2011 avaldus, jõustunud 03.10.2011
Tvk o 05.05.2011 nr 71, vastuvõetud 05.05.2011
Tvk o 05.05.2011 nr 70, vastuvõetud 05.05.2011
M. Kukk 25.04.2011 avaldus, jõustunud 30.04.2011
Tallinna linna valimiskomisjoni 04.04.2011 otsus nr 7 ja Tallinna põhimääruse § 31 lg 9 alusel, jõustumine 05.04.2011 
Tallinna linna valimiskomisjoni 30.03.2011 otsus nr 5 ja Tallinna põhimääruse § 31 lg 9 alusel, jõustumine 01.04.2011 
Tvk o 28.01.2010 nr 10, vastuvõetud 28.01.2010
Tvk o 10.12.2009 nr 244
Tvk o 26.11.2009 nr 234
Tallinna linna valimiskomisjoni 16.12.2009 otsus nr 46 ja Tallinna põhimääruse § 31 lg 9 alusel, jõustumine 16.12.2009

 

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

10. detsember 2009 nr 245

 

 

 

 

Linnavolikogu revisjonikomisjoni liikmete valimine

 

 

 

Juhindudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 48 lg 1 ja lg 2, Tallinna põhimääruse § 281 ja 32 ning tulenevalt salajase hääletamise tulemustest

 

 

     

1. Valida revisjonikomisjoni liikmeteks:

1.1 (Kehtetu - Mart Aare - Tallinna linna valimiskomisjoni 30.03.2011 otsus nr 5 ja Tallinna põhimääruse § 31 lg 9 alusel, jõustumine 01.04.2011)

1.2 (Kehtetu - Andres Anvelt - Tallinna linna valimiskomisjoni 04.04.2011 otsus nr 7 ja Tallinna põhimääruse § 31 lg 9 alusel, jõustumine 05.04.2011)

1.3 (Kehtetu - Martin Kukk - 25.04.2011 avaldus, jõustunud 30.04.2011);

1.4 Kalle Mihkels;

1.5 (Kehtetu - Jaanus Mutli - Tallinna linna valimiskomisjoni 30.03.2011 otsus nr 5 ja Tallinna põhimääruse § 31 lg 9 alusel, jõustumine 01.04.2011)

1.6 Ants Pilving;

1.7 (Kehtetu - Kadi Pärnits - K.Pärnits 03.10.2011 avaldus, jõustunud 03.10.2011);

1.8 (Kehtetu - Indrek Raudne - Tallinna linna valimiskomisjoni 04.04.2011 otsus nr 7 ja Tallinna põhimääruse § 31 lg 9 alusel, jõustumine 05.04.2011)

1.9 Toomas Sepp;

1.10 (Viktor Vassiljev -Kehtetu - Tallinna linna valimiskomisjoni 16.12.2009 otsus nr 46 ja Tallinna põhimääruse § 31 lg 9 alusel, jõustumine 16.12.2009)

1.11 Enn-Toivo Annuk

(Tallinna linna valimiskomisjoni 16.12.2009 otsus nr 46 ja Tallinna põhimääruse § 31 lg 9 alusel, jõustumine 16.12.2009;
Tvk o 28.01.2010 nr 10, vastuvõetud 28.01.2010)

1.12 Madis Kübar - esimees

(Tallinna linna valimiskomisjoni 30.03.2011 otsus nr 5 ja Tallinna põhimääruse § 31 lg 9 alusel, jõustumine 01.04.2011;
Tvk o 05.05.2011 nr 70, vastuvõetud 05.05.2011)

1.13 Leonid Mihhailov - aseesimees

(Tvk o 10.12.2009 nr 244)

1.14 (Kehtetu - Mart Nutt - Tallinna linna valimiskomisjoni 16.05.2012 otsus nr 4 ja Tallinna põhimääruse § 31 lg 9 alusel, jõustumine 16.05.2012)

1.15 Kaupo Nõlvak

(Tvk o 05.05.2011 nr 71, vastuvõetud 05.05.2011)

1.16 (Kehtetu - Helge Hallika - H. Hallika 27.04.2012 avaldus ja Tallinna põhimääruse § 31 lg 9 alusel, jõustumine 27.04.2012)

1.17 Ain Seppik

(Tvk o 05.05.2011 nr 71, vastuvõetud 05.05.2011)

1.18 Lauri Laats

(Tvk o 05.05.2011 nr 71, vastuvõetud 05.05.2011)

1.19 Jüri Pihl

(Tvk o 20.10.2011 nr 169, vastuvõetud 20.10.2011)

1.19 Kalev Kallemets

(Tvk o 03.05.2012 nr 60, vastuvõetud 03.05.2012)

2. Tallinna Linnavolikogu Kantseleil teha otsus punktis 1 nimetatud isikutele teatavaks.

3. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 


 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

 

Lisa - Tallinna Linna Valimiskomisjon
Lisa - K. Pärnits avaldus
Lisa - H. Hallika avaldus
Lisa - Tallinna Linna Valimiskomisjon 16.5.2012 nr 4