Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid
 
20.09.2012- ...
 
14.06.2012-20.09.2012
 
03.05.2012-14.06.2012
 
20.10.2011-03.05.2012
 
05.05.2011-20.10.2011
 
05.05.2011-05.05.2011
 
28.01.2010-05.05.2011
 
26.11.2009-28.01.2010
 
10.12.2009-26.11.2009
 
10.12.2009-10.12.2009

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Linnavolikogu revisjonikomisjoni liikmete valimine
Tallinna Linnavolikogu 10.12.2009 otsus number 245
Redaktsiooni kehtivus:05.05.2011 - 20.10.2011

 Redaktsioonid

REDAKTSIOON:

K.Pärnits 03.10.2011 avaldus, jõustunud 03.10.2011

Tvk o 05.05.2011 nr 71, vastuvõetud 05.05.2011
Tvk o 05.05.2011 nr 70, vastuvõetud 05.05.2011
M. Kukk 25.04.2011 avaldus, jõustunud 30.04.2011
Tallinna linna valimiskomisjoni 04.04.2011 otsus nr 7 ja Tallinna põhimääruse § 31 lg 9 alusel, jõustumine 05.04.2011 
Tallinna linna valimiskomisjoni 30.03.2011 otsus nr 5 ja Tallinna põhimääruse § 31 lg 9 alusel, jõustumine 01.04.2011 
Tvk o 28.01.2010 nr 10, vastuvõetud 28.01.2010
Tvk o 10.12.2009 nr 244
Tvk o 26.11.2009 nr 234
Tallinna linna valimiskomisjoni 16.12.2009 otsus nr 46 ja Tallinna põhimääruse § 31 lg 9 alusel, jõustumine 16.12.2009

 

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

10. detsember 2009 nr 245

 

 

 

 

Linnavolikogu revisjonikomisjoni liikmete valimine

 

 

 

Juhindudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 48 lg 1 ja lg 2, Tallinna põhimääruse § 281 ja 32 ning tulenevalt salajase hääletamise tulemustest

 

 

     

1. Valida revisjonikomisjoni liikmeteks:

1.1 (Kehtetu - Mart Aare - Tallinna linna valimiskomisjoni 30.03.2011 otsus nr 5 ja Tallinna põhimääruse § 31 lg 9 alusel, jõustumine 01.04.2011)

1.2 (Kehtetu - Andres Anvelt - Tallinna linna valimiskomisjoni 04.04.2011 otsus nr 7 ja Tallinna põhimääruse § 31 lg 9 alusel, jõustumine 05.04.2011)

1.3 (Kehtetu - Martin Kukk - 25.04.2011 avaldus, jõustunud 30.04.2011);

1.4 Kalle Mihkels;

1.5 (Kehtetu - Jaanus Mutli - Tallinna linna valimiskomisjoni 30.03.2011 otsus nr 5 ja Tallinna põhimääruse § 31 lg 9 alusel, jõustumine 01.04.2011)

1.6 Ants Pilving;

1.7 (Kehtetu - Kadi Pärnits - K.Pärnits 03.10.2011 avaldus, jõustunud 03.10.2011);

1.8 (Kehtetu - Indrek Raudne - Tallinna linna valimiskomisjoni 04.04.2011 otsus nr 7 ja Tallinna põhimääruse § 31 lg 9 alusel, jõustumine 05.04.2011)

1.9 Toomas Sepp;

1.10 (Viktor Vassiljev -Kehtetu - Tallinna linna valimiskomisjoni 16.12.2009 otsus nr 46 ja Tallinna põhimääruse § 31 lg 9 alusel, jõustumine 16.12.2009)

1.11 Enn-Toivo Annuk

(Tallinna linna valimiskomisjoni 16.12.2009 otsus nr 46 ja Tallinna põhimääruse § 31 lg 9 alusel, jõustumine 16.12.2009;
Tvk o 28.01.2010 nr 10, vastuvõetud 28.01.2010)

1.12 Madis Kübar - esimees

(Tallinna linna valimiskomisjoni 30.03.2011 otsus nr 5 ja Tallinna põhimääruse § 31 lg 9 alusel, jõustumine 01.04.2011;
Tvk o 05.05.2011 nr 70, vastuvõetud 05.05.2011)

1.13 Leonid Mihhailov - aseesimees

(Tvk o 10.12.2009 nr 244)

1.14 Mart Nutt

(Tvk o 05.05.2011 nr 71, vastuvõetud 05.05.2011)

1.15 Kaupo Nõlvak

(Tvk o 05.05.2011 nr 71, vastuvõetud 05.05.2011)

1.16 Helge Hallika

(Tvk o 05.05.2011 nr 71, vastuvõetud 05.05.2011)

1.17 Ain Seppik

(Tvk o 05.05.2011 nr 71, vastuvõetud 05.05.2011)

1.18 Lauri Laats

(Tvk o 05.05.2011 nr 71, vastuvõetud 05.05.2011)

2. Tallinna Linnavolikogu Kantseleil teha otsus punktis 1 nimetatud isikutele teatavaks.

3. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 


 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

 

Lisa - Tallinna Linna Valimiskomisjon
Lisa - K. Pärnits avaldus