Linnavolikogu revisjonikomisjoni liikmete valimine

Tallinna Linnavolikogu 10.12.2009 otsus number 245

Redaktsiooni kehtivus 26.11.2009 - 28.01.2010

REDAKTSIOON:

Tvk o 10.12.2009 nr 244

Tvk o 26.11.2009 nr 234

Tallinna linna valimiskomisjoni 16.12.2009 otsus nr 46 ja Tallinna põhimääruse § 31 lg 9 alusel, jõustumine 16.12.2009

 

 

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

10. detsember 2009 nr 245

 

 

 

 

Linnavolikogu revisjonikomisjoni liikmete valimine

 

 

 

Juhindudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 48 lg 1 ja lg 2, Tallinna põhimääruse § 281 ja 32 ning tulenevalt salajase hääletamise tulemustest

 

 

     

1. Valida revisjonikomisjoni liikmeteks:

1.1 Mart Aare;

1.2 Andres Anvelt;

1.3 Martin Kukk;

1.4 Kalle Mihkels;

1.5 Jaanus Mutli;

1.6 Ants Pilving;

1.7 Kadi Pärnits;

1.8 Indrek Raudne;

1.9 Toomas Sepp;

1.10 (Viktor Vassiljev -Kehtetu - Tallinna linna valimiskomisjoni 16.12.2009 otsus nr 46 ja Tallinna põhimääruse § 31 lg 9 alusel, jõustumine 16.12.2009)

1.11 Enn-Toivo Annuk

(Tallinna linna valimiskomisjoni 16.12.2009 otsus nr 46 ja Tallinna põhimääruse § 31 lg 9 alusel, jõustumine 16.12.2009)

1.12 Madis Kübar - esimees

(Tvk o 26.11.2009 nr 234)

1.13 Leonid Mihhailov - aseesimees

(Tvk o 10.12.2009 nr 244)

2. Tallinna Linnavolikogu Kantseleil teha otsus punktis 1 nimetatud isikutele teatavaks.

3. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 


 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees