Tallinna Linnavolikogu 10.12.2009 otsus number 244.
Revisjonikomisjoni aseesimehe valimine

Akt muudab

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Linnavolikogu revisjonikomisjoni liikmete valimine Tvk o 245 10.12.2009