Tallinna Linnavolikogu 10.12.2009 otsus number 243.
Osalemine majanduskeskkonna arendamise rakenduskava prioriteetse suuna "Ettevõtluse uuendus- ja kasvuvõime" meetme "Avaliku ja kolmanda sektori turismi turundustegevuste toetamine" välisprojektis "Turundustegevused Rootsis", projekti sildfinantseerimisega nõustumine ja volituse andmine Tallinna Ettevõtlusameti juhatajale Kairi Tenistele

Aktile on aluseks

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Välisprojektides osalemise kord Tvk m 6 21.02.2008 01.03.2008
2 Tallinna põhimääruse uue redaktsiooni kinnitamine (Tallinna põhimäärus) Tvk m 27 10.10.1996 07.11.1996