Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna uuringute infosüsteemi asutamine
Tallinna Linnavolikogu 10.12.2009 otsus number 242
Redaktsiooni kehtivus:10.12.2009 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

10. detsember 2009 nr 242

 

 

 

 

Tallinna uuringute infosüsteemi asutamine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 2 alusel ning kooskõlas avaliku teabe seaduse § 28 lg 1 p‑ga 18, § 431 lg‑ga 1, § 433 lg‑ga 1 ning tulenevalt vajadusest tagada igakülgne ja täielik ülevaade Tallinna linna uuringutest

 

 

     

1. Asutada andmekogu nimetusega Tallinna uuringute infosüsteem (edaspidi andmekogu).

2. Andmekogu omanik on Tallinna linn.

3. Andmekogu vastutav töötleja on Tallinna Linnakantselei.

4. Andmekogu volitatud töötlejad on kõik Tallinna linna ametiasutused.

5. Tallinna Linnakantseleil esitada 2010. aasta jooksul Tallinna Linnavalitsusele kinnitamiseks andmekogu põhimääruse eelnõu.

6. Andmekogu arendamise ja pidamise kulud kaetakse Tallinna linna eelarves Tallinna Linnakantseleile tsentraliseeritud IT kuludeks ettenähtud vahendite arvelt.

7. Tallinna Linnavolikogu Kantseleil teha otsus teatavaks Tallinna linna ametiasutustele.

8. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees