Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavolikogu 22. märtsi 2007 määruse nr 8 "Lapsehoiuteenuse rahastamise kord" muutmine
Tallinna Linnavolikogu 10.12.2009 määrus number 40
Jõustumine:01.01.2010
Rakendamise kuupäev:01.03.2010
Redaktsiooni kehtivus:10.12.2009 - ...
Märkus: Määrust rakendatakse 1. märtsist 2010.

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

10. detsember 2009 nr 40

 

 

Tallinna Linnavolikogu 22. märtsi 2007 määruse nr 8 "Lapsehoiuteenuse rahastamise kord" muutmine

 

 

 

Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 121 lõike 2 alusel.

 

 

     

§ 1.  Tallinna Linnavolikogu 22. märtsi 2007 määruses nr 8 "Lapsehoiuteenuse rahastamise kord" tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

"(31) Hüvitist makstakse järgmiselt:

1) 100% hüvitise määrast, kui teenuse eest on tasutud summas, mis on hüvitise pooleteisekordse määraga võrdne või sellest suurem;

2) 50% hüvitise määrast, kui teenuse eest on tasutud summas, mis on hüvitise määraga võrdne või sellest suurem, kuid väiksem hüvitise pooleteisekordsest määrast.";

2) paragrahvi 2 lõike 4 esimest lauset muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

"Hüvitise arvestusperioodiks on kalendrikuu, mille jooksul saadud teenuse eest tehtud ja dokumentaalselt tõendatud kulutused hüvitatakse käesoleva paragrahvi lõikes 31 sätestatud ulatuses."

§ 2.  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2010.

§ 3.  Määrust rakendatakse 1. märtsist 2010.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees