Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Aktile on aluseks
 
Tvk m 10.10.1996 nr 27
Akt muudab
 
Tlv m 06.05.2009 nr 42
Akti tunnistab kehtetuks
 
Tlv m 19.09.2012 nr 45
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavalitsuse 6. mai 2009 määruse nr 42 "Taksokomisjoni moodustamine ja selle põhimäärus" muutmine
Tallinna Linnavalitsus 09.12.2009 määrus number 94
Jõustumine:14.12.2009
Kehtetuks tunnistamine:24.09.2012
Redaktsiooni kehtivus: - 24.09.2012

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv m 19.09.2012 nr 45, jõustumine 24.09.2012

 

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

  9. detsember 2009 nr 94

 

 

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 6. mai 2009 määruse nr 42 "Taksokomisjoni moodustamine ja selle põhimäärus" muutmine

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse Tallinna põhimääruse § 50¹ lõike 2 alusel.

 

 

 

 

 

       

§ 1.  Muuta Tallinna Linnavalitsuse 6. mai 2009 määruse nr 42 "Taksokomisjoni moodustamine ja selle põhimäärus" § 5 lõiget 1 ja sõnastada see järgmiselt:

 "(1) Komisjoni koosseis on 7-liikmeline.".

§ 2.  Määrus jõustub 14. detsembril 2009.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

K: Transpordiamet