Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid
 
09.12.2009- ...

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavalitsuse sõidukite parkimise sooduslubade väljastamise komisjoni koosseisu muutmine
Tallinna Linnavalitsus 09.12.2009 määrus number 93
Jõustumine:14.12.2009
Redaktsiooni kehtivus:09.12.2009 - ...

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

9. detsember 2009 nr 93

 

 

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse sõidukite parkimise sooduslubade väljastamise komisjoni koosseisu muutmine

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse Tallinna põhimääruse § 501 lg 2, Tallinna Linnavolikogu 30. jaanuari 2003 määrusega nr 9 kehtestatud "Parkimistasu" p 8.6 ja Tallinna Linnavalitsuse 14. mai 2003 määrusega nr 45 kinnitatud "Tallinna Linnavalitsuse sõidukite parkimise sooduslubade väljastamise komisjoni põhimääruse" p-de 2.2, 2.3 ning 2.5 alusel.

 

 

 

 

 

       

§ 1. Tallinna Linnavalitsuse 7. detsembri 2005 määruse nr 113 "Tallinna Linnavalitsuse sõidukite parkimise sooduslubade väljastamise komisjoni koosseisu kinnitamine" paragrahviga 1 kinnitatud sõidukite parkimise sooduslubade väljastamise komisjoni koosseisus tehakse järgmised muudatused:

1)      komisjonist arvatakse välja komisjoni esimees Jaanus Mutli ja komisjoni liikmed Juri Jurkevitš;;, Kaia Sarnet;

2)      komisjoni esimeheks kinnitatakse Taavi Aas – abilinnapea;

3)      komisjoni liikmeteks kinnitatakse:

Jüri Lump - Tallinna Kesklinna vanema asetäitja;

Katrin Kendra – finantsdirektor.

 

§ 2.  Määrus jõustub 14. detsembril 2009.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär