Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tänavanime määramine Mustamäe linnaosas
Tallinna Linnavalitsus 09.12.2009 määrus number 91 [RT IV, 07.06.2013, 49]
Jõustumine:14.12.2009
Redaktsiooni kehtivus:14.12.2009 - ... [RT IV, 07.06.2013, 49]

 

 

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

 9. detsember 2009 nr 91

 

 

 

 

 

Tänavanime määramine Mustamäe linnaosas

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse kohanimeseaduse §  3 lg 7 p 1, § 4 lg 1 p 4, § 5 lg 1 p 3 ja lg 4, § 13 lg 2 p-de 1 ja 2 ning Tallinna Linnavolikogu 3. märtsi 2005 määrusega nr 18 kinnitatud "Tallinna kohanimede määramise korra" p-de 1.3.3, 2.2.2 ja 3.5 alusel ja tulenevalt Tallinna Linnavalitsuse 4. novembri 2009 korraldusega nr 1822-k kehtestatud "A. H. Tammsaare tee 102a ja 104a kinnistute ning lähiala detailplaneeringust".

 

 

 

 

 

       

§ 1.  Määrata Mustamäe linnaosas Sääse asumis A. H Tammsaare teega paralleelse Mustamäe tee ja Kiili tänava vahelise tänavalõigu nimeks Sääse tänav vastavalt lisale.

§ 2.  Mustamäe Linnaosa Valitsusel kindlustada uute tänavasiltide paigaldamine ja omaniku poolt aadressi numbrimärkide paigaldamine vastavalt hoonestuse väljaehitamise ajaks.

§ 3.  Määrus jõustub 14. detsembril 2009.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

 

 

Linnapea

Toomas Sepp

 

 

 

Linnasekretär

 

 

 

 

 

       

 

Lisa - Sääse tänava skeem