Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Aktile on aluseks
 
Tvk m 10.10.1996 nr 27
Akt viitab
 
Tlv m 14.05.2003 nr 43
Akti tunnistab kehtetuks
 
Tlv k 01.06.2011 nr 930
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni võrkude laiendamise kulude läbivaatamise komisjoni koosseisu kinnitamine
Tallinna Linnavalitsus 02.12.2009 korraldus number 1984
Jõustumine:07.12.2009
Redaktsiooni kehtivus:07.12.2009 - 01.06.2011

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv k 01.06.2011 nr 930, jõustumine 07.12.2009

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

 2. detsember 2009 nr 1984-k

 

 

Tallinna ühisveevärgi ja ‑kanalisatsiooni võrkude laiendamise kulude läbivaatamise komisjoni koosseisu kinnitamine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 3, Tallinna põhimääruse § 501 lg 2 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 14. mai 2003 määrusega nr 43 kinnitatud „Tallinna ühisveevärgi ja ‑kanalisatsiooni võrkude laiendamise kulude läbivaatamise komisjoni põhimäärus“ p-ga 2.2

 

 

     

1. Kinnitada Tallinna ühisveevärgi ja ‑kanalisatsiooni võrkude laiendamise kulude läbivaatamise komisjoni koosseis alljärgnevalt:

Esimees

Deniss Boroditš

Tallinna abilinnapea;

aseesimees

Eha Võrk

Tallinna abilinnapea;

liikmed

Reio Vesiallik

Tallinna Kommunaalameti inseneriosakonna juhataja;

 

Aave Jürgen

Tallinna Ettevõtlusameti hinna ja tarbijakaitse teenistuse direktor;

 

Ain Lillepalu

Tallinna Kommunaalameti inseneriosakonna peaspetsialist;

 

Robert Kriesenthal

Tallinna Linnakantselei finantsteenistuse finantsplaneerimise osakonna juhtivspetsialist;

 

Maire Loor

Tallinna Ettevõtlusameti hinna ja tarbijakaitse teenistuse tarbijapoliitika osakonna juhataja.

 

2. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks punktis 1 nimetatud isikutele.

3. Korraldus jõustub 7. detsembril 2009.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär