Ajutise komisjoni moodustamine Tallinna spordivaldkonna 2009. aasta tunnustust väärivate saavutuste ja aasta sportlaste väljaselgitamiseks

Tallinna Linnavalitsus 02.12.2009 korraldus number 1983
Kehtetuks tunnistamine 13.01.2010
Redaktsiooni kehtivus 02.12.2009 - ...

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv k 13.01.2010 nr 36

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

2. detsember 2009 nr 1983-k

 

 

Ajutise komisjoni moodustamine Tallinna spordivaldkonna 2009. aasta tunnustust väärivate saavutuste ja aasta sportlaste väljaselgitamiseks

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2, Tallinna põhimääruse § 50' lg 6 alusel ja tulenevalt vajadusest tunnustada pealinna spordivaldkonna saavutusi ning 2009. aasta parimaid sportlasi ja parimat võistkonda ning arvestades Tallinna Spordi- ja Noorsooameti ettepanekut

 

     

1. Moodustada Tallinna Linnavalitsuse ajutine komisjon Tallinna spordivaldkonna 2009. aasta tunnustust väärivate saavutuste ja aasta sportlaste väljaselgitamiseks järgmises koosseisus:

Esimees:           Kaia Jäppinen              haridus-, kultuuri- ja spordivaldkonda kureeriv abilinnapea;

Liikmed:           Rein Ilves                     Tallinna Spordi- ja Noorsooameti juhataja;

Priit Ilver                      Tallinna Spordi- ja Noorsooameti juhataja asetäitja -

osakonna juhataja;

Katrin Siska                Tallinna Linnakantselei referent.

2. Kutsuda komisjoni töös liikmetena osalema järgmised spordiga seotud eksperdid:

Tarmo Lausing              Tallinna Linnavolikogu haridus- ja kultuurikomisjoni esimees;

Mihhail Kõlvart           Tallinna Linnavolikogu liige;

Peeter Tishler              mittetulundusühingu Tallinna Spordiliit esimees;

Martti Raju                   mittetulundusühingu Eesti Olümpiakomitee saavutusspordi divisjoni juht;

Marko Kaljuveer         Eesti Rahvusringhäälingu televisiooni sporditoimetuse juhataja;

Tõnu Seil                     Kultuuriministeeriumi spordivaldkonna asekantsler.

3. Komisjoni kutsub kokku ja komisjoni tööd korraldab Tallinna Spordi- ja Noorsooamet.

4. Komisjon esitab tehtud töö ja otsustuste osas aruande Tallinna Linnavalitsusele hiljemalt 13. jaanuariks 2010.

5. Tallinna Spordi- ja Noorsooametil teha korraldus teatavaks punktis 1 ja 2 nimetatud isikutele.

6. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär