Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid
 
02.12.2009- ...

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Ajutise komisjoni moodustamine Tallinna spordivaldkonna 2009. aasta tunnustust väärivate saavutuste ja aasta sportlaste väljaselgitamiseks
Tallinna Linnavalitsus 02.12.2009 korraldus number 1983
Redaktsiooni kehtivus:02.12.2009 - ...

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv k 13.01.2010 nr 36

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

2. detsember 2009 nr 1983-k

 

 

Ajutise komisjoni moodustamine Tallinna spordivaldkonna 2009. aasta tunnustust väärivate saavutuste ja aasta sportlaste väljaselgitamiseks

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2, Tallinna põhimääruse § 50' lg 6 alusel ja tulenevalt vajadusest tunnustada pealinna spordivaldkonna saavutusi ning 2009. aasta parimaid sportlasi ja parimat võistkonda ning arvestades Tallinna Spordi- ja Noorsooameti ettepanekut

 

     

1. Moodustada Tallinna Linnavalitsuse ajutine komisjon Tallinna spordivaldkonna 2009. aasta tunnustust väärivate saavutuste ja aasta sportlaste väljaselgitamiseks järgmises koosseisus:

Esimees:           Kaia Jäppinen              haridus-, kultuuri- ja spordivaldkonda kureeriv abilinnapea;

Liikmed:           Rein Ilves                     Tallinna Spordi- ja Noorsooameti juhataja;

Priit Ilver                      Tallinna Spordi- ja Noorsooameti juhataja asetäitja -

osakonna juhataja;

Katrin Siska                Tallinna Linnakantselei referent.

2. Kutsuda komisjoni töös liikmetena osalema järgmised spordiga seotud eksperdid:

Tarmo Lausing              Tallinna Linnavolikogu haridus- ja kultuurikomisjoni esimees;

Mihhail Kõlvart           Tallinna Linnavolikogu liige;

Peeter Tishler              mittetulundusühingu Tallinna Spordiliit esimees;

Martti Raju                   mittetulundusühingu Eesti Olümpiakomitee saavutusspordi divisjoni juht;

Marko Kaljuveer         Eesti Rahvusringhäälingu televisiooni sporditoimetuse juhataja;

Tõnu Seil                     Kultuuriministeeriumi spordivaldkonna asekantsler.

3. Komisjoni kutsub kokku ja komisjoni tööd korraldab Tallinna Spordi- ja Noorsooamet.

4. Komisjon esitab tehtud töö ja otsustuste osas aruande Tallinna Linnavalitsusele hiljemalt 13. jaanuariks 2010.

5. Tallinna Spordi- ja Noorsooametil teha korraldus teatavaks punktis 1 ja 2 nimetatud isikutele.

6. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär