Ajutise komisjoni moodustamine tunnustusauhinna "Tallinna kultuuritegu 2009" preemiasaajate väljaselgitamiseks

Tallinna Linnavalitsus 02.12.2009 korraldus number 1982
Kehtetuks tunnistamine 10.02.2010
Redaktsiooni kehtivus 02.12.2009 - ...

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv k 10.02.2010 nr 195

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

2. detsember 2009 nr 1982-k

 

 

Ajutise komisjoni moodustamine tunnustusauhinna „Tallinna kultuuritegu 2009” preemiasaajate väljaselgitamiseks

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2, Tallinna põhimääruse § 50¹ lg 6 ja Tallinna Linnavalitsuse 18. novembri 2009 korralduse 1903 -k „Konkursi "Tallinna kultuuritegu 2009" väljakuulutamine“ alusel ning tulenevalt vajadusest tunnustada loomeinimesi ja organisatsioone nende tegevuse eest linna kultuurielu rikastamisel

 

 

     

1.  Moodustada Tallinna Linnavalitsuse ajutine komisjon tunnustusauhinna “Tallinna kultuuritegu 2009” preemiasaajate väljaselgitamiseks.

2.  Kinnitada punktis 1 nimetatud komisjoni koosseis järgmiselt:

esimees: Kaia Jäppinen          Tallinna abilinnapea;

liikmed:  Anu Kivilo                  Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti juhataja;

               Katrin Siska              Tallinna Linnakantselei referent;

Lennart Sundja          Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti kultuuriosakonna juhataja.

3. Kutsuda komisjoni töös liikmetena osalema:

              Tarmo Lausing          Tallinna Linnavolikogu haridus- ja kultuurikomisjoni esimees;

              Jüri Leiten                   Tallinna Filharmoonia direktor;

              Linnar Priimägi            Tallinna Ülikooli dotsent;

              Sirje Helme                Kumu kunstimuuseumi direktor;

              Jaanus Rohumaa         Sihtasutuse Tallinn 2011 programmiosakonna juhataja.

4. Komisjoni kutsub kokku ja komisjoni tööd korraldab Tallinna Kultuuriväärtuste Amet. Komisjon esitab tehtud töö ja otsuste osas aruande Tallinna Linnavalitsuse istungile 2010. aasta jaanuaris.

5. Tallinna Kultuuriväärtuste Ametil teha korraldus teatavaks punktides 2 ja 3 nimetatud isikutele.

6. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär