Tallinna Linnavalitsus 02.12.2009 korraldus number 1982.
Ajutise komisjoni moodustamine tunnustusauhinna "Tallinna kultuuritegu 2009" preemiasaajate väljaselgitamiseks

Aktile on aluseks

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Konkursi "Tallinna kultuuritegu 2009" väljakuulutamine Tlv k 1903 18.11.2009
2 Tallinna põhimääruse uue redaktsiooni kinnitamine (Tallinna põhimäärus) Tvk m 27 10.10.1996 07.11.1996