Tallinna kriisikomisjoni koosseisu kinnitamine

Tallinna Linnavalitsus 02.12.2009 korraldus number 1979
Kehtetuks tunnistamine 23.05.2018
Redaktsiooni kehtivus 01.12.2010 - 20.04.2011

REDAKTSIOON:

Tlv k 01.12.2010 nr 1838
Tlv k 05.05.2010 nr 700

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

2. detsember 2009 nr 1979-k

 

 

Tallinna kriisikomisjoni koosseisu kinnitamine

 

 

 

Hädaolukorra seaduse § 5 lg-te 1 ja 5, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 3, "Tallinna põhimääruse" § 501 lg 1 ja 2, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 12. novembri 2009 otsusega nr 213 "Tallinna linnapea valimine" ja otsusega nr 218 "Linnavalitsuse liikmete kinnitamine ning linnavalitsuse liikme teenistusest vabastamine" ning tulenevalt Põhja-Eesti Päästekeskuse 25. novembri 2009 kirjast nr 1.2-1.2/2346-2

 

 

     

1. Kinnitada Tallinna Linnavalitsuse kriisikomisjoni koosseis alljärgnevalt:

 

Esimees:                       Edgar Savisaar linnapea

Aseesimehed:               Deniss Boroditš;            abilinnapea

                                    Ants Aguraiuja Põhja-Eesti Päästekeskuse järelevalveteenistuse juht

Liikmed:                       Eha Võrk                     abilinnapea

Merike Martinson         abilinnapea

Vadim Belobrovtsev             abilinnapea

(Tlv k 01.12.2010 nr 1838)

Yana Toom                      abilinnapea

(Tlv k 01.12.2010 nr 1838)

Taavi Aas                     abilinnapea

Toomas Sepp               linnasekretär

Liina Oja                      linnavalitsuse nõunik

Ain Saarna                   avalike suhete direktor

Ain Valdmann               Tallinna Kommunaalameti juhataja

Kaimo Järvik                Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti juhataja

Elmar Vaher                 Põhja Prefektuuri prefekt

(Tlv k 05.05.2010 nr 700)

                                    Rene Brus                    Põhja Kaitseringkonna ülem, kolonelleitnant

(Tlv k 05.05.2010 nr 700)

Leevi Laever           Harju Maavalitsuse maasekretär

(Tlv k 01.12.2010 nr 1838)

Peeter Lukanenok  linnavalitsuse nõunik

(Tlv k 01.12.2010 nr 1838)

Sekretär:                      Viljo Rannala                Tallinna Kommunaalameti hooldusosakonna

peaspetsialist

2. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks punktis 1 nimetatud isikutele.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär