Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid
 
-23.05.2018
 
13.04.2016-07.06.2017
 
23.12.2013-13.04.2016
 
14.03.2012-23.12.2013
 
20.04.2011-14.03.2012
 
01.12.2010-20.04.2011
 
05.05.2010-01.12.2010
 
02.12.2009-05.05.2010

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna kriisikomisjoni koosseisu kinnitamine
Tallinna Linnavalitsus 02.12.2009 korraldus number 1979
Redaktsiooni kehtivus:05.05.2010 - 01.12.2010

 Redaktsioonid

REDAKTSIOON:

Tlv k 05.05.2010 nr 700

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

2. detsember 2009 nr 1979-k

 

 

Tallinna kriisikomisjoni koosseisu kinnitamine

 

 

 

Hädaolukorra seaduse § 5 lg-te 1 ja 5, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 3, "Tallinna põhimääruse" § 501 lg 1 ja 2, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 12. novembri 2009 otsusega nr 213 "Tallinna linnapea valimine" ja otsusega nr 218 "Linnavalitsuse liikmete kinnitamine ning linnavalitsuse liikme teenistusest vabastamine" ning tulenevalt Põhja-Eesti Päästekeskuse 25. novembri 2009 kirjast nr 1.2-1.2/2346-2

 

 

1. Kinnitada Tallinna Linnavalitsuse kriisikomisjoni koosseis alljärgnevalt:

 

Esimees:                       Edgar Savisaar linnapea

Aseesimehed:               Deniss Boroditš            abilinnapea

                                    Ants Aguraiuja Põhja-Eesti Päästekeskuse järelevalveteenistuse juht

Liikmed:                       Eha Võrk                     abilinnapea

Merike Martinson         abilinnapea

Kaia Jäppinen               abilinnapea

Jüri Pihl                        abilinnapea

Taavi Aas                     abilinnapea

Toomas Sepp               linnasekretär

Liina Oja                      linnavalitsuse nõunik

Ain Saarna                   avalike suhete direktor

Ain Valdmann               Tallinna Kommunaalameti juhataja

Kaimo Järvik                Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti juhataja

Elmar Vaher                 Põhja Prefektuuri prefekt

(Tlv k 05.05.2010 nr 700)

                                    Rene Brus                    Põhja Kaitseringkonna ülem, kolonelleitnant

(Tlv k 05.05.2010 nr 700)

Nikolai Vojeikin           Harju Maavalitsuse sisejulgeoleku nõunik

Sekretär:                      Viljo Rannala                Tallinna Kommunaalameti hooldusosakonna

peaspetsialist

2. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks punktis 1 nimetatud isikutele.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär