Tallinna Linnavalitsus 02.12.2009 korraldus number 1979.
Tallinna kriisikomisjoni koosseisu kinnitamine

Akt viitab

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Tallinna linnapea valimine Tvk o 213 12.11.2009
2 Linnavalitsuse liikmete kinnitamine ning linnavalitsuse liikme teenistusest vabastamine Tvk o 218 12.11.2009